Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Cộng đồng TSonline > Thảo luận chung > NTS 980x

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Thông thiên âm mưu oetuK Tây Ninh 31000 (Bản thu phí) 1 14-09-2018 09:18 PM

 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-05-2018, 07:45 PM
Conquest312's Avatar
Conquest312 Conquest312 is offline
BaDoYao Các Phổ Sái
 • Đang chơi: NTS 980x
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Conquest
 •   Level: 36 [LevelLevelLevelLevel]
  Sức sống: 88 / 884
  Hoạt động: 639 / 26481
  Kinh nghiệm: 37%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,917
  Thanks: 129
  Thanked 2,151 Times in 840 Posts
  TSĐ: 547,037
  Conquest312 is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default Thông tin các item nhận được tại Hổ Lao Quan, Cự Lộc,...

  Thông tin các item nhận được tại Hổ Lao Quan, Cự Lộc,...


  (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo)
  THÔNG TIN VỀ CÁC ITEM CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC
  TẠI EVENT HỔ LAO QUAN, CUỘC CHIẾN CỰ LỘC,...

  Khi tham gia các event trên, bảo vệ, phòng thủ, làm nhiệm vụ, ta có thể nhận được các item như sau:
  - 31036: Ba Tai ba và 31037: Quac Dai ba, có thể đổi được các item như:
  20101: Dien van tru
  20109: Hon thach tru
  20117: Thai binh tru
  18601: Dao tu truong
  18609: Tri phu truong
  18617: Tu tru truong
  46037: phuc than
  - 31038: Luu Bi le, có thể đổi được các item như sau:
  18281: Dung binh phap
  19442: Huong Dung bao
  20442: Dung quan
  21442: Dung ho thu
  - 31039: Trau Tinh le, co thể đổi được các item như sau:
  23014: Ngoc Quang Vo
  23015: Ngoc Xuong Cung
  23123: Thien Vong Van
  23124: Hoa Thien Van
  - 31040: Truong Cu An có thể đổi được các item như sau:
  20622: Mac Vu Van
  20623: So Vu Quan
  20624: Phi Dan Quan
  20625: Yen Dang Quan
  19621: Me Tinh Bao
  19622: Tan Anh Bao
  19623: Thai Tu Bao
  19624: Than Phong Bao
  10497: Hoang Can Su Dau
  - 31041: Thiet Thuoc Thi, có thể đổi được các item như sau:
  20224: Hac sa khi
  20225: Tuyet dong khi
  20226: Quang dung khi
  20227: Dien duong khi
  19224: Dia hach giap
  19225: Thuy mang giap
  19226: Hoa anh giap
  19227: Phong giap
  - 31042: Kim Thuoc Thi, có thể đổi được các item như sau:
  20105: Truong binh tru
  20113: Hoang can tru
  20121: huyen hoa tru
  18605: Chu truong
  18613: Truc truong
  18621: Chanh truong
  46063: Thang hoa dam
  46057: Tui tru diem
  46037: Phuc than
  - 31045: Lai Dat Ba và 31046: Quan Coc Ba, có thể nhận được các item như sau:
  20102: Duc vu tru
  20110: Dieu minh tru
  20118: Thanh at tru
  22602: Xich thiet
  22610: Nam phong
  22618: Phuc Ba ngoa
  23126: Thien phu van
  - 31047: Truong Nhieu Ba và 31048: Truong Tu Ba, có thể đổi được các item như sau:
  18602: Dien truong
  18610: Quyen truong
  18618: Mac tri truong
  18902: Thanh Ha but
  18910: Hat Hao but
  18918: Bich ngoc but
  23128: Hoang yen cham
  - 31049: Cau Dao, có thể đổi được các item như sau:
  19902: Luu ky phuc
  19910: Dong Uyen phuc
  19918: Te Tung phuc
  20502: Phu Quy Dien
  20510: yeu Quy Dien
  20518: Thien Quy Dien
  - 31050: Loan The Dao, có thể đổi được các item như sau:
  18906: U Coc but
  18914: Ho Khieu but
  18922: Tu Chau but
  20626: Gioi Nham quan
  20627: Yeu Van quan
  20628: Truong Cu quan
  20629: Yeu Cuong quan
  - 31051: Manh Ho Dao, có thể đổi được các item như sau:
  22606: Lam thiet
  22614: Mong giap
  22622: Nghich oa
  20228: Liep Dien khi
  20229: Thien Ha khi
  20230: Tinh Yen Khi
  20231: Vu Sam khi
  - 31052: Thach Nhieu, có thể đổi được các item như sau:
  10047: Vien kim dao
  20044: Chi quan dau
  22044: Chi quan ngoa
  10497: Hoang Can su dau
  23108: Nap noi
  - 31053: Quan Vu, có thể đổi được các item sau:
  19906: Tat chuan phuc
  19914: Thanh phi phuc
  19922: Quan Vu phuc
  19044: Chi quan bi giap
  21044: Chi quan uyen
  23127: Thien co van
  - 31054: Dong Trac Ngoc, có thể đổi được các item sau:
  20106: Loc giac tru
  20114: Han quan tru
  20122: Thuong Sung tru
  19228: Tru xuan giap
  19229: Lang Thi giap
  19230: Tinh Huy giap
  19231: Ngua Man giap
  - 31055: Bach Ma An, có thể đổi được các item sau:
  18282: Chi binh phap
  20443: Chi quan quan
  22450: Chi quan hai
  10497: Hoang Can su dau
  23108: Nap noi
  - 31056: Tu Ma An, có thể đổi được các item như sau:
  20506: Xung quy dien
  20514: Nha quy dien
  20522: Gian quy dien
  19444: Chi quan bao
  21443: Chi quan thu
  23129: Thien thu cham
  - 31058: Nam Hoa Thu, có thể đổi được các item như sau:
  18606: Thap truong
  18614: Lam truc truong
  18622: Tru tien truong
  19625: Thai Son bao
  19626: Tinh Tuyen bao
  19627: Van Duong bao
  19628: Hoi Van bao
  - 31059: Thuong Quyet, có thể đổi được 31075 (Kim Ba phieu)
  - 31060: Thien Quyet, có thể đổi được 31076 (Kim Ba phieu)
  - 31061: Di Quyet, có thể đổi được 31077 (Kim Ba phieu)
  - 31062: Tu Quyet, có thể đổi được 31078 (Kim Ba phieu)
  - 31079: Lau Ban Bo, có thể đổi được các item như sau:

  22601: Bach thiet
  20101: Dien Van tru
  22609: Trung thiet
  20109: Hon thach tru
  22617: Hut duong
  - 31080: O Dien Bo , có thể đổi được các item như sau:
  20501: Ac quy dien
  18601: Dao tu truong
  20509: Ho quy dien
  18609: Tri phu truong
  20517: Phan quy dien
  - 31081: Dien Tru Le, có thể đổi được các item nhu sau:
  20505: Hu quy dien
  20513: O quy dien
  20117: Thai Binh Tru
  22605: Luc thiet
  22613: Phu suong
  18617: Tu truc truong
  - 31082: Ly Mong cong bo và 31083: Vuong Phuong cong bo, có thể đổi được các item như sau:
  11504: Nhung thuan kiem
  22604: Mac thiet ngoa
  11512: tuc thuan kiem
  22612: H Nam thiet ngoa
  11520: Ngu xuyen kiem
  22620: TVD thiet ngoa
  - 31084: Ho Phong cong bo và 31085: Cao Thach cong bo, có thể đổi được các item như sau:
  18604: Doc thuc truong
  20504: Phap quy dien
  18612: Diem nham truong
  20512: Trong quy dien
  18620: Khiet hoa truong
  20520: Hu quy dien
  - 31086: Quach Gia thanh ngoc, có thể đổi được các item như sau:
  23143: Ma nao ho tam kinh
  20501: Ac quy dien
  19904: Ky quyen hut
  20509: Ho quy dien
  19912: La ngai phuc
  20517: Phan quy dien
  19920: Duong dao phuc
  - 31087: Tu Thu kiem pho, có thể đổi được các item như sau:
  23143: Ma nao ho tam kinh
  22601: Bach thiet
  20104: Phu lang tru
  22609: Trung thiet
  20112: Chuong thuy tru
  22617: Hut Duong
  20120: Tay Ba tru
  - 31089: Ton Kien Xich Huy, có thể đổi được các item như sau:
  18904: Quyet huong but
  22605: Luc thiet
  18912: Thuy khiet but
  22613: Phu suong
  18920: Hoan truc but
  22621: Tuyet ngoa
  23139: Thiet huan chuong
  23141: Hac Mac cham
  - 31090: Luu Bi thao hai, có thể đổi được các item như sau:
  20505: Hu quy dien
  20108: Bach bach tru
  20513: O quy dien
  20116: Dieu trao tru
  20521: Hai quy dien
  20124: Thon ma tru
  23140: Huy thien chuong
  23142: Thai su cham
  - 31091: Tao Thao ly hanh, có thể đổi được các item như sau:
  18608: Diem luc truong
  22608: Hoang thiet ngoa
  19908: Co thach phuc
  18616: Xich truc truong
  22616: Long thiet ngoa
  19916: Nhan vi phuc
  18624: Xu xo phap truong
  22624: Hong thiet ngoa
  19924: Viem De phuc
  - 31092: An van ho hau, có thể đổi được các item như sau:
  20508: Dao quy dien
  18908: Truong truc but
  11508: Tong thuan kiem
  20516: Thuong quy dien
  18916: Tan suong but
  11516: Truc nguyen kiem
  20524: Nguc quy dien
  18924: Huyen huy but
  11524 Hong tan kiem
  - 31113: Sach danh Trau Da, có thể đổi được các item như sau:
  61601: Thuong tu moc ban
  61603: Thuong TS moc ban
  61702: Khong trang T tien
  61704: Vu phi noi
  - 31114: Sach danh Van Thinh, có thể đổi được các item như sau:
  61602: Thuong TC moc ban
  61604: Thuong TC moc ban
  61701: Khong trang V tien
  61703: Phi no
  - 31115: Roi Hoang Cai, có thể đổi được các item như sau:
  61001: Ham dau thich
  61002: H dau doan thich
  61003: H dau truong thich
  61004: H dau T thich
  - 31116: Xa mau Trinh Pho, có thể đổi được các item như sau:
  61401: Buom vai gai
  61402: Buom vai det
  61403: Buom vai cung
  61404: Buom vai to
  - 31117: Sao Chu Du, có thể đổi được các item như sau:
  61201: TH trac thuan
  61301: Mai cheo
  61202: TH trac bi thuan
  61302: Mai cheo ngan
  61203: T trac P thuan
  61303: Mai cheo dai
  61204: T trac T thuan
  61304: Mai cheo nang
  Điểm khác biệt của NTS so với TSVN trước đây:


  - La nguoi co huy hieu doat thang chien truong, thi co the doi quan huan voi ta
  - Sau khi tich luy so quan huan nhat dinh thi co the dat duoc quan chuc, sau khi dat duoc quan chuc rat co ich...nguoi con cho gi?
  Code:
  ID Dialog 11 
  	Nguoi muon doi huy hieu nao?
  	Huy hieu doat thang Dai Hung Son
  	Huy hieu doat thang Cu Loc
  	Huy hieu doat thang thao phat Dong Trac
  	Huy hieu chien cong trac viet
  	Huy hieu thuong thang vo dich
  	Bai bo 

  Rat tot! Huy hieu toi nhan roi...tat ca quan huan doi duoc va quan chuc co the thong qua nut nhan chu "Quan" trong tu lieu co ban cua ban de tra hoi  View more random threads same category
  ***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
  Copy nội dung dưới đây gửi đến bạn bè!
  Tài sản của Conquest312
  Quan Vũ reborn 2 Trương Phi reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Bàng Thống reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 2

  thay đổi nội dung bởi: Conquest312, 08-05-2018 lúc 12:15 AM
  Trả Lời Với Trích Dẫn
  The Following User Says Thank You to Conquest312 For This Useful Post:
  Thái Văn Cơ (10-05-2018)

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến