Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Thế giới TSonline > Hướng dẫn, hỏi đáp > Hướng dẫn cơ bản

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Có nên ra công ước về việc fam phiến ! vobaduy2904 TSOnlineI - TSI 17 06-10-2012 09:51 PM
TS MaCao 980x Cần mua phiến sll ai bán pm NVP2710 Cần mua 2 14-06-2012 09:39 AM
1 trong 2 ALL chọn ai Bỏ Phiếu đắc cử @_@ haiden16 Hình ảnh thành viên 37 04-08-2011 04:49 PM

 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-06-2011, 11:50 AM
Thỏ Ngọc's Avatar
Thỏ Ngọc Thỏ Ngọc is offline
Badoyau Lưu lang
 • Đang chơi: TS BDY - TS Ba Đậu Yêu
 • Server: 2
 • Tên nhân vật: NgocKute
 •   Level: 34 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 838
  Hoạt động: 560 / 24814
  Kinh nghiệm: 55%

  Tham gia: May 2011
  Tổng số bài gởi: 1,680
  Thanks: 368
  Thanked 2,101 Times in 817 Posts
  TSĐ: 155,851
  Thỏ Ngọc is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default Tên phiên âm trong Tam Quốc

  Tên phiên âm trong Tam Quốc


  Bao gồm tên tướng, thành trì, cửa ải, khu vực,... trong TQC

  Upload : OGHH
  Update : Thỏ Ngọc  A Huinan - A Hội Nam


  Bao Long - Pháo Long
  Bian Xi - Biện Hỉ
  Bo Hai - Bột Hải - tên một quận
  Bo Zhang - Bá Chương
  Bu Zhi - Bộ Trắc


  Cai He - Thái Hoà
  Cai Mao - Thái Mạo
  Cai Yan - Thái Diễm (Cai Wengi - Thái Văn Cơ)
  Cai Yang - Thái Dương
  Cai Yong - Thái Ung
  Cai Zhong - Thái Trung
  Cao Ang - Tào Ngang
  Cao Bao - Tào Báo
  Cao Cao - Tào Tháo (Mengde - Mạnh Đức)
  Cao Chun - Tào Thuần
  Cao Hong - Tào Hồng
  Cao Huan - Tào Hoán
  Cao Mao - Tào Mao
  Cao Pi - Tào Phi (Zihuan - Tử Hoàn)
  Cao Ren - Tào Nhân
  Cao Rui - Tào Tuấn
  Cao Shuang - Tào Sảng
  Cao Xiong - Tào Hùng
  Cao Xiu - Tào Hưu
  Cao Zhang - Tào Chương
  Cao Zhen - Tào Chân
  Cao Zhi - Tào Thực
  Cen Hun - Sầm Hôn
  Che Zhou - Xa Trụ
  Chen Dao - Trần Đào
  Chen Deng - Trần Đăng
  Chen Ji - Trần Kỉ
  Chen Gong - Trần Cung
  Chen Gui - Trần Khuê
  Chen Lan - Trần Lan
  Chen Lin - Trần Lâm
  Chen Qun - Trần Quần
  Chen Shi - Trần Thức
  Chen Tai - Trần Thái
  Chen Ying - Trần Ứng
  Chen Zhen - Trần Chấn
  Chen Wu - Trần Võ
  Cheng Bing - Trình Bỉnh
  Cheng Du - Thành Đô - tên 1 thủ phủ
  Cheng Pu - Trình Phổ
  Cheng Yu - Trình Dục
  Cheng Wu - Trình Võ
  Cheng Yuanzhi - Trình Viễn Chí
  Chi Bi - Xích Bích - tên địa danh diễn ra 1 trận đại chiến
  Chunyu Dao - Thuần Vu Đạo
  Chunyu Qiong - Thuần Vu Quỳnh
  Cui Liang – Thôi Lượng
  Cui Yan - Thôi Diệm


  Da Qiao - Đại Kiều
  Dailai Dongzhu - Đái Lai động chủ
  Deng Ai - Đặng Ngãi
  Deng Mao - Đặng Mâu
  Deng Xian - Đặng Hiền
  Deng Zhi - Đặng Chi
  Deng Zhong - Đặng Trung
  Dian Wei - Điển Vi
  Diao Chan - Điêu Thuyền
  Ding Feng - Đinh Phụng
  Ding Feng - Đinh Phong
  Ding Jun - Định Quân - tên 1 ngọn núi
  Dong Cheng - Đổng Thừa
  Dong He - Đổng Hòa
  Dong Tuna - Đổng Trà Na
  Dong Xi - Đổng Tập
  Dong Yan - Đổng Diên
  Dong Yun - Đổng Doãn
  Dong Zhao - Đổng Chiêu
  Dong Zhuo - Đổng Trác
  Du Yu - Đỗ Dự


  E Huan - Ngạc Hoán


  Fan Chou - Phàn Trù
  Fan Jian - Phàn Kiến
  Fa Zheng - Pháp Chính
  Fei Guan - Phí Quan
  Fei Shi - Phí Thi
  Fei Wei - Phí Vĩ
  Fei Yi - Phí Y
  Feng Ji - Phùng Kỉ
  Feng Xi - Phùng Tập
  Fu Gan - Phó Cán
  Fu Qian - Phó Thiêm
  Fu Shiren - Phó Sĩ Nhân
  Fu Tong - Phó Đồng


  Gan Ning - Cam Ning
  Gao Ding - Cao Định
  Gao Gan - Cao Cán
  Gao Lan - Cao Lãm
  Gao Pei - Cao Bái
  Gao Shun - Cao Thuận
  Gao Sheng - Cao Thăng
  Gao Xiang - Cao Tường
  Gong Du - Cung Đô
  Gong Jing - Cung Cảnh
  Gong Zhi - Củng Chí
  Gongsun Du - Công Tôn Đô
  Gongsun Kang - Công Tôn Khang
  Gongsun Yuan - Công Tôn Uyên
  Gongsun Yue - Công Tôn Việt
  Gongsun Zan - Công Tôn Toản
  Gou An - Cẩu An
  Guan Hai - Quản Hợi
  Guan Lu - Quản Lộ
  Guan Ping - Quan Bình
  Guan Suo - Quan Tỏa
  Guan Tong - Quan Đồng
  Guan Xing - Quan Hưng
  Guan Yi - Quan Dị
  Guan Yu - Quan Vũ
  Guang Ling - Quảng Lăng
  Guanqiu Jian - Vô Kì Kiệm
  Guo Huai - Quách Hoài
  Guo Jia - Quách Gia
  Guo Si - Quách Tỷ
  Guo Tu - Quách Đỗ
  Guo Yi - Quách Nghi
  Guo Youzhi - Quách Du Chi
  Gu Yong - Cố Ung
  Gui Yang - Quế Dương - tên 1 quận


  Han Dang - Hàn Đương
  Han Fu - Hàn Phúc
  Han Hao - Hàn Hạo
  Han Song - Hàn Tùng
  Han Sui - Hàn Toại
  Han Xian - Hàn Tiêm
  Han Xian Di - Hán Hiến Đế
  Han Xuan - Hàn Huyền
  Han Yin - Hàn Dận
  Han Ze - Hám Trạch
  Han Zhong - Hàn Trung
  Hao Zhao - Hác Chiêu
  He Jin - Hà Tiến
  He Nei - Hà Nội - 1 quận
  He Yi - Hà Nghi
  Himiko - Ti Di Hô nữ hoàng Nhật Bản thời TQ
  Hou Cheng - Hầu Thành
  Hou Lan - Hầu Lãm
  Hou Xuan - Hầu Tuyển
  Hu Ban - Hồ Ban
  Hu Che Er - Hồ Xa Nhi
  Hu Chi Er - Hồ Xích Nhi
  Hu Fen - Hồ Phấn
  Hu Ji - Hồ Tế
  Hu Lie - Hồ Liệt
  Hu Lao Guan - Hổ Lao Quan - 1 cổng
  Hu Yuan - Hồ Uyển
  Hu Zhen - Hồ Chẩn
  Hu Zun - Hồ Tuân
  Hua Jiao - Hoa Hạch
  Hua Jun - Hứa Doãn
  Hua Xiong - Hoa Hùng
  Hua Xin - Hoa Hâm
  Huan Fan - Hoàn Phạm
  Huan Yi - Hoàn Ý
  Huang Gai - Hoàng Cái
  Huang Hao - Hoàng Hạo
  Huang Cheng Yan - Hoàng Thừa Ngạn
  Huang Chong - Hoàng Sùng
  Huang Quan - Hoàng Quyền
  Huang Yue Ying - Hoàng Nguyệt Anh
  Huang Zhong - Hoàng Trung
  Huang Zu - Hoàng Tổ
  Huangfu Song - Hoàng Phủ Tung
  Huo Tuo - Hoa Đà
  Huo Yi - Hoắc Qua
  Ji Ping - Cát Bình
  Ji Ling - Kỉ Ling
  Jia Chong - Giả Sung
  Jia Kui - Giả Quì
  Jia Xu - Giả Hủ
  Jian Ge - (ải) Kiếm Các
  Jian Shuo - Kiển Thạc
  Jian Ye - Kiến Nghiệp - Kinh đô nhà Ngô
  Jian Yong - Giản Ung
  Jiang Bin - Tưởng Mân
  Jiang Ling - Giang Lăng - 1 quận
  Jiang Shu - Tưởng Thư
  Jiang Wan - Tưởng Uyển
  Jiang Wei - Khương Duy
  Jiang Xian - Tưởng Hiền
  Jiang You - Giang Du
  Jin Xiang - Cận Tường
  Jin Yang - Kim Dương
  Jin Xuan - Kim Toàn
  Ju Shou - Thư Thụ


  King Duosi - Đóa Tư đại vương
  King Mi Dang - Mễ Đương đại vương
  King Mulu - Mộc Lộc đại vương
  Kong Rong - Khổng Dung
  Kong Xiu - Khổng Tú
  Kong You - Khổng Du
  Kuai Liang - Khoái Lương
  Kuai Yue - Khoái Việt


  Lei Bo - Lôi Bạc
  Lei Tong - Lôi Đồng
  Liao Hua - Liêu Hóa
  Li Dian - Lí Điển
  Li Jue - Lí Thôi
  Li Kan - Lí Kham
  Li Peng - Lí Bằng
  Li Ru - Lí Nho
  Li Su - Lí Túc
  Li Yi - Lí Dị
  Li Tong - Lý Thông
  Ling Cao - Lăng Tháo
  Ling Tong - Lăng Thống
  Liu Ba - Lưu Ba
  Liu Bao - Lưu Báo
  Liu Bei - Lưu Bị
  Liu Biao - Lưu Biểu
  Liu Chen - Lưu Thầm
  Liu Cong - Lưu Tông
  Liu Dao - Lưu Đào
  Liu Dai - Lưu Đại
  Liu Du - Lưu Độ
  Liu Feng - Lưu Phong
  Liu Min - Lưu Mẫn
  Liu Pi - Lưu Tích
  Liu Ping - Lưu Bình
  Liu Qi - Lưu Kì
  Liu Shan - Lưu Thiện
  Liu Xian - Lưu Hiền
  Liu Xun - Lưu Tuấn
  Liu Yan - Lưu Yên
  Liu Yan - Lưu Diệm
  Liu Yao - Lưu Dao
  Liu Ye - Lưu Hoa
  Liu Yu - Lưu Ngu
  Liu Zhang - Lưu Chương
  Lou Sang - Lâu Tang - 1 làng
  Lou Xuan - Lâu Huyền
  Lu Bu - Lữ Bố
  Lu Fan - Lữ Phạm
  Lu Jing - Lục Cảnh
  Lu Kai - Lữ Khải
  Lu Kang - Lục Kháng
  Lu Kuai - Lục Khải
  Lu Ling Qi - Lữ Linh Kì
  Lu Meng - Lữ Mông
  Lu Su - Lỗ Túc
  Lu Xun - Lư Tốn
  Lu Xun - Lục Tốn
  Lu Yin - Lữ Nghĩa
  Lu Zhao - Lộ Chiêu
  Lu Zhi - Lư Thực (Lô Thực, Lư Trực)
  Luo Cheng - Lạc Thành - một thành


  Ma Chao - Mã Siêu
  Ma Dai - Mã Đại
  Ma Jun - Mã Tuân
  Ma Yun Lu - Mã Vân Liễu
  Ma Liang - Mã Lương
  Ma Su - Mã Tắc (Mã Tốc)
  Ma Teng - Mã Đằng
  Ma Wan - Mã Ngoạn
  Ma Zhong - Mã Trung (Thục)
  Ma Zhong - Mã Trung (Ngô)
  Man Chong - Mãn Sủng
  Mang Yazhang - Mang Nha Trường
  Mao Jie - Mao Giới
  Meng Da - Mạnh Đạt
  Meng Huo - Mạnh Hoạch
  Meng Guang - Mạnh Quang
  Meng Jie - Mạnh Tiết
  Meng You - Mạnh Ưu
  Mi Fang - Mi Phương
  Mi Zhu - Mi Trúc
  Mian Zhu - (ải) Miên Trúc
  Mistress Zhen - Chân phu nhân
  Mistress Zhou - Châu phu nhân
  Mo Lang - Mạt Lăng


  Naoh - Na Âu
  Nan Hua Laoxian- Nam Hoa lão tiên
  Nan Yang - Nam Dương - 1 vùng đất
  Nan Zheng - Nam Trịnh - một cửa ải
  Ni Heng - Nễ Hành
  Ning Sui - Ninh Tùy
  Niu Fu - Ngưu Phụ
  Niu Jin - Ngưu Kim
  Pang De - Bàng Đức
  Pang Tong - Bàng Thống
  Pan Zhang - Phan Chương
  Pei Yuan Shao - Bùi Nguyên Thiệu
  Pu Jing - Phổ Tĩnh
  Puyang Xing - Bộc Dương Hưng


  Qian Hong - Khiêm Hoằng
  Qiao Mao - Kiều Mạo
  Qiao Rui - Kiều Dị
  Qiao Xuan - Kiều Huyền
  Qiao Zhou - Tiêu Chu
  Qin Mi - Tần Mật
  Qiu Ben - Khâu Bản
  Qiu Jian - Kì Kiến
  Qingyi - Thanh Y - một tỉnh
  Quan Ji - Toàn Kỉ
  Quan Shang - Toàn Thượng
  Quan Zong - Toàn Tông
  Qu Lian - Khu Liên


  Ru Nan - Nhữ Nam – 1 thủ phủ
  Ru Xu Kou - Nhu Tu Khẩu - 1 cổng


  Shan Yang - Sơn Dương - 1 quận
  Shang Dang - Thượng Đẳng - 1 quận
  Shao Ti - Thiệu Đễ
  Shao yuan - Thiệu Hoãn
  Shen Pei - Thẩm Phối
  Shen Zong - Thẩm Oánh
  Shi Guan Yan - Thạch Quảng Nguyên (còn 1 tên gọi khác nhưng mình ko nhớ )
  Shi Bao - Thạch Bào
  Shidou - Thạch Đầu – 1 thành lũy, nay là Nam Kinh
  Shi Zuan - Sư Toản
  Shou Chun - Thọ Xuân
  Sima Fu - Tư Mã Phu
  Sima Hui - Tư Mã Huy
  Sima Lang - Tư Mã Lương
  Sima Shi - Tư Mã Sư
  Sima Wang - Tư Mã Vọng
  Sima Yan - Tư Mã Viêm
  Sima Yi - Tư Mã Ý
  Sima You - Tư Mã Du
  Sima Zhao - Tư Mã Chiêu
  Song Xian - Tống Hiến
  Su Fei - Tô Phi
  Sun Ce - Tôn Sách
  Sun Shang Xiang - Tôn Thượng Hương
  Sun Chen - Tôn Lâm
  Sun Hao - Tôn Hạo
  Sun He - Tôn Hòa
  Sun Huan - Tôn Hoàn
  Sun Ji - Tôn Kí
  Sun Jian - Tôn Kiên
  Sun Jing - Tôn Tĩnh
  Sun Jun - Tôn Tuấn
  Sun Li - Tôn Lễ
  Sun Liang - Tôn Lượng
  Sun Lin - Tôn Lâm
  Sun Qian - Tôn Càn
  Sun Quan - Tôn Quyền
  Sun Wan - Tôn Quân
  Sun Xi - Tôn Tú
  Sun Xin - Tôn Hâm
  Sun Xiu - Tôn Hưu
  Sun Yi - Tôn Dị


  Ta Zhong - Đạp Trung
  Tang Bin - Đường Bân
  Taishi Ci - Thái Sử Từ
  Taishi Ting - Thái Sử Đằng
  Tao Jun - Đào Tuấn
  Tao Qian - Đào Khiêm
  Tian Chou - Điền Trù
  Tian Feng - Điền Phong
  Tian Kai - Điền Khải
  Tian Shui - Thiên Thủy - một quận
  Tian Xu - Điền Tục
  Tian Zhang - Điền Chương


  Wan Yu - Vạn Úc
  Wang Can - Vương Xán
  Wang Fu - Vương Phủ
  Wang Guan - Vương Quán
  Wang Hen - Vương Hâm
  Wang Hun - Vương Hồn
  Wang Ji - Vương Cơ
  Wang Jing - Vương Kinh
  Wang Jun - Vương Tuấn
  Wang Kang - Vương Cang
  Wang Kuang - Vương Khuông
  Wang Lang - Vương Lãng
  Wang Lei - Vương Lũy
  Wang Ping - Vương Bình
  Wang Qi - Vương Kì
  Wang Rong - Vương Nhung
  Wang Shen - Vương Thẩm
  Wang Shuang - Vương Song
  Wang Yun - Vương Doãn
  Wang Zhen - Vương Chân
  Wang Zhong - Vương Trung
  Wei Guan - Vệ Quán
  Wei Xu - Ngụy Tục
  Wei Yan - Ngụy Diên
  Wen Chou - Văn Sú
  Wen Pin - Văn Sính
  Wen Qian - Văn Khâm
  Wugun - Ngô Quận - Một quận
  Wu Ban - Ngô Ban
  Wu Chang - Võ Xương
  Wu Cheng - Ô Trình
  Wu Lan - Ngô Lan
  Wu Tugu - Ngột Đột Cốt
  Wu Yan - Ngũ Diên
  Wu Yi - Ngô Ý


  Xi Cheng - Tây Thành - Một huyện
  Xi Zheng - Khước Chính
  Xia Hui - Hạ Huy
  Xia Kou - Hạ Khẩu - 1 cửa ải
  Xiahou Ba - Hạ Hầu Bá
  Xiahou De - Hạ Hầu Đức
  Xiahou Dun - Hạ Hầu Đôn
  Xiahou En - Hạ Hầu Ân
  Xiahou He - Hạ Hầu Hòa
  Xiahou Hui - Hạ Hầu Huệ
  Xiahou Jie - Hạ Hầu Kiệt
  Xiahou Mao - Hạ Hầu Mậu
  Xiahou Xuan - Hạ Hầu Huyền
  Xiahou Yuan - Hạ Hầu Uyên
  Xiahou Wei - Hạ Hầu Kiệt
  Xiang Chong - Hướng Xủng
  Xiang Yang - Tương Dương - 1 thủ phủ
  Xiao Qiao - Tiểu Kiều
  Xin Pi - Tân Tỉ
  Xin Ping - Tân Bình
  Xing Daorong - Hình Đạo Vinh
  Xu Chu (Xu Zhu) - Hứa Chử
  Xu Huang - Từ Hoảng
  Xu Jing - Hứa Tĩnh
  Xu You - Hứa Du
  Xu Shao - Hứa Thiệu
  Xu Sheng - Từ Thịnh
  Xu Shu - Từ Thứ
  Xu Yi - Hứa Nghi
  Xue Li - Tiết Lễ
  Xue Rong - Tiết Oánh
  Xun Shen - Tuân Thầm
  Xun Kai - Tuân Khải
  Xun Xu - Tuân Húc
  Xun You - Tuân Du
  Xun Yu - Tuân Úc


  Ya Dan - Nhã Đan
  Yan Baihu - Nghiêm Bạch Hổ
  Yan Liang - Nhan Lương
  Yan Yan - Nghiêm Nhan
  Yang Biao - Dương Bưu
  Yang Feng - Dương Phụng
  Yang Feng - Dương Phong
  Yang Ping - (ải) Dương Bình
  Yang Qiu - Dương Thu
  Yang Quan - Dương Toàn
  Yang Hong - Dương Hồng
  Yang Hu - Dương Hựu
  Yang Huai - Dương Hoài
  Yang Song - Dương Tùng
  Yang Ji - Dương Tế
  Yang Xin - Dương Hân
  Yang Xiu - Dương Tu
  Yang Yi - Dương Nghi
  Yi Ji - Y Tịch
  Yi Shui - (ải) Nghi Thủy
  Yin Ping - Âm Bình
  Yin Mo - Doãn Mặc - Thục
  Yong Kai - Ung Khải
  Yu Ji - Vu Cát
  Yue Ji - Việt Cát
  Yue Jin - Nhạc Tiến
  Yue Jiu - Nhạc Tựu
  Yuan Shao - Viên Thiệu
  Yuan Shu - Viên Thuật
  Yuan Tan - Viên Đàm
  Yuan Wei - Viên Ngỗi
  Yuan Xi - Viên Hy
  Yuan Shang - Viên Thượng


  Zhang Bao - Trương Bào
  Zhang Bao - Trương Bảo
  Zhang Bu - Trương Bố
  Zhang Fei - Trương Phi
  Zhang He - Trương Hợp
  Zhang Hen - Trương Hân
  Zhang Hong - Trương Hoành (Two Zhangs)
  Zhang Hua - Trương Hoa
  Zhang Hu - Trương Hổ
  Zhang Ji - Trương Tế
  Zhang Jiao - Trương Giác
  Zhang Kai - Trương Khải
  Zhang Liang - Trương Lương
  Zhang Liao - Trương Liêu
  Zhang Lu - Trương Lỗ
  Zhang Miao - Trương Mạc
  Zhang Rang - Trương Nhượng
  Zhang Ren - Trương Nhậm (Trương Nhiệm)
  Zhang Shao - Trương Thiệu
  Zhang Song - Trương Tùng
  Zhang Ti - Trương Đễ
  Zhang Wen - Trương Ôn
  Zhang Xiang - Trương Tượng
  Zhang Xing Cai - Trương Tịnh Thái
  Zhang Xiu - Trương Tú
  Zhang Xun - Trương Huân
  Zhang Yang - Trương Dương
  Zhang Yi - Trương Dực
  Zhang Yi - Trương Ngực
  Zhang Zhao - Trương Chiêu (Two Zhangs)
  Zhang Jun - Trương Tuấn
  Zhao Fan - Triệu Phạm
  Zhao Hong - Triệu Hồng (Hoằng, Hoành)
  Zhao Qi - Triệu Chỉ
  Zhao Lei - Triệu Lũy (Triệu Lỗi)
  Zhao Yun - Triệu Vân
  Zhao Y. Jiang - Triệu H. Cương
  Zheng Xuan - Trịnh Huyền
  Zhong Hui - Chung Hội
  Zhou Cang - Chu Thương
  Zhou Fang - Chu Phường
  Zhou Jing - Chu Tĩnh
  Zhou Tai - Chu Thái
  Zhou Yu - Chu Du
  Zhu Huan - Chu Hoàn
  Zhu Jun - Chu Tuấn
  Zhu Ling - Chu Linh
  Zhu Ran - Chu Nhiên
  Zhurong Furen - Chúc Dung phu nhân
  Zhu Zhi - Chu Thực
  Zhuge Dan - Chư Cát Đản
  Zhuge Jin - Chư Cát Cẩn
  Zhuge Jun - Chư Cát Quân
  Zhuge Ke - Chư Cát Khác
  Zhuge Liang - Chư Cát Lượng
  Zhuge Shang - Chư Cát Thượng
  Zhuge Xu - Chư Cát Tự
  Zhuge Zhan - Chư Cát Chiêm
  Zi Tong - Tử Đồng - một thành phố
  Zu Mao - Tổ Mậu
  Zuo Ci - Tả Từ
  ***Lưu ý: họ "Zhuge" 诸葛 trong đa số các bản dịch của Sanguo Yanyi phiên âm là "Gia Cát", cũng như chúng ta thường biết. Nhưng chữ "Zhu" 诸 cũng có thể phiên âm là "Chư"("Zhu" là "Chư" có cảm giác có lý hơn là "Gia").


  Tài sản của Thỏ Ngọc
  Cửu Sỏi reborn 1 Tiểu Kiều reborn 2 Đại Kiều reborn 2 Điêu Thuyền reborn 2 Tôn Thượng Hương reborn 2 Hỏa Đức Tinh Quân Cửu Âm Mị Cơ

  thay đổi nội dung bởi: Thỏ Ngọc, 11-04-2013 lúc 06:54 AM
  The Following 16 Users Say Thank You to Thỏ Ngọc For This Useful Post:
  b0yZonZon (29-07-2011), ChuChiNhuoc (03-10-2011), garyoak (01-01-2012), HaDes (30-11-2011), heocon_nt234 (08-10-2011), hung_tkv (07-10-2011), KhanhNgoc3979 (28-05-2012), LilXieu (06-02-2012), linhhonqui (07-09-2011), Nam3T.9x (17-07-2011), oetuK (05-06-2011), SadyRan (24-09-2011), smile1994 (26-06-2011), tri271 (03-09-2012), vuthaiviet (08-06-2011), YuukiChan (29-07-2011)

  Tags
  tên pet tiếng anh, ten pet tieng anh, ten pet tieng anh tstw, ten phien am tsonline, ten tieng anh cua pet

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến