Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Thế giới TSonline > Tổng hợp quest > Tổng hợp Quest - Nhiệm vụ > U Châu 12000

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Các ID map để warp tại khu vực Việt Châu Conquest312 Việt Châu 13000 0 21-07-2011 11:44 PM
Các ID map để warp tại map Tiên giới Conquest312 Tiên Giới 59000 3 21-07-2011 11:36 PM
Bản đồ và các ID map để warp tại khu vực Lĩnh Nam Conquest312 Lĩnh Nam 61000 0 21-07-2011 10:37 PM
Bản đồ hang động và các ID map để warp tại map Ngụy Quốc Conquest312 Ngụy Quốc 57000 0 21-07-2011 10:32 PM
Bản đồ và các ID map để warp tại map Mông Cổ Conquest312 Mông Cổ 27000 0 21-07-2011 10:30 PM

 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 21-07-2011, 11:51 PM
Conquest312's Avatar
Conquest312 Conquest312 is offline
BaDoYao Các Phổ Sái
 • Đang chơi: NTS 980x
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Conquest
 •   Level: 36 [LevelLevelLevelLevel]
  Sức sống: 88 / 884
  Hoạt động: 639 / 26528
  Kinh nghiệm: 37%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,917
  Thanks: 129
  Thanked 2,151 Times in 840 Posts
  TSĐ: 548,105
  Conquest312 is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default Các ID map để warp tại khu vực U Châu

  Các ID map để warp tại khu vực U Châu


  12000 U Chau
  12001 Trac Quan
  12002 Dai Lo T.Quan
  12003 QuangTruongTracQuan
  12004 Nha TruongPhi
  12005 Vuon Dao
  12007 K.San VuiLai
  12009 N.Quach Dich
  12011 Thanh Cu Loc
  12012 Te Dan Cu Loc
  12013 DiaNguyetKhVang
  12015 N.Quan Vu TQ
  12018 Quan Tra TQ
  12021 CuaThanh BinhNguyen
  12022 DaiLo Binh Nguyen
  12023 DiemBinh BinhNguyen
  12031 Thon Lau Song
  12041 Thon Thuong Son
  12042 Rung Thuong Son
  12051 Tan Tich Lac Hai
  12061 Diep Thanh Thanh Mon
  12062 Dai Do Diep Thanh
  12063 HoangCungDiepThanh
  12064 QuangTruongDiepThanh
  12065 Hem Diep Thanh
  12071
  12072
  12073
  12074
  12075
  12076
  12081
  12082
  12083
  12084
  12085
  12086
  12091 Dai Khong Tuoc
  12092 ThongDo KhongTuoc
  12093 DaiDien KhongTuoc
  12094 BacThangKhongTuoc1
  12095 TangCaoK.TuocDai
  12096 BacThangKhongTuoc2
  12097 BacThangKhongTuoc3
  12101 N.Ly Lang
  12102 N.Chau Tinh TQ
  12103 Phu Ho Diep Thanh
  12104 Tao Phu Diep Thanh
  12105 P.TaoTruc
  12106 P.Tao Phi
  12107 P.QuachNuHoang
  12108 P.An Phuc
  12131 N.Duy Duy
  12132 N.Phuc Co Nuong
  12133 N.LuuTruongQuy Cu Loc
  12134 N.CongTonTona BinhNguyen
  12135 Nha Trieu Van
  12136 N.Gian Ung TQ
  12137 N.CoTieuPhu TQ
  12138 Pho Ho Diep Thanh
  12139 N.Quach Gia TQ
  12140 Diep Thanh Quan Dich
  12161 Diep Thanh Thanh Mon
  12171 N.Khuan Vac DiepThanh
  12172 N.Ta Lao Dau D.Thanh
  12173 N.TrinhLaoDau Cu Loc
  12174 N.Luu A Ma Cu Loc
  12175 N.HuaThieu BinhNguyen
  12176 N.Ngo Tieu Muoi
  12177 Nha Luu Bi Lau Song
  12178
  12179 N.Cuu Soi Trac Quan
  12180 Song Bac
  12201 Lo Ren
  12202 Lo Ren Cu Loc
  12203 Lo Ren BinhNguyen
  12204 Tiem Sat TQ
  12205
  12206
  12221 Hieu Thuoc
  12222 Hieu Thuoc Cu Loc
  12223 Hieu Thuoc TQ
  12224
  12225
  12241 NhaTro D.Thanh
  12242 NhaTroCuLoc
  12243 NhaTro BinhNguyen
  12244 NhaTro VietLai
  12245
  12246
  12261 Tien Trang
  12262 Tien Trang Cu Loc
  12263 Tien Trang TQ
  12264
  12265
  12266
  12267
  12281 Quan Tra
  12282 Quan Tra Cu Loc
  12301 DaiDienChuHau
  12302 Quan Phu Cu Loc
  12303 QuanPhu BinhNguyen
  12304 Quan Phu TQ
  12305 TraiGiamBinhNguyen
  12306
  12307
  12308
  12309
  12310 Lac Hai Quan Phu
  12401 TienDoTuVoSon
  12402 Tu Vo Son
  12403 Nha Tranh T.VoSon
  12404 NhaNho TuVoSon
  12411 Thiet Thach Son
  12412 ThietThachSon Lo
  12413 ThietThachSonTrang
  12421 Lo Long Khau
  12431 Nha Quan
  12432 Thong Do Nha Quan
  12441 Gioi Kieu
  12501 N.Dong Dai Hung Son 1
  12502 N.Dong Dai Hung Son 2
  12503 N.Dong Dai Hung Son 3
  12504 N.Dong Dai Hung Son 4
  12505 N.Dong Dai Hung Son 5
  12506 N.Dong Dai Hung Son 6
  12507 N.Dong Dai Hung Son 7
  12508 N.Dong Dai Hung Son 8
  12511 Mo Khoang Thuong So 1
  12512 Mo Khoang Thuong So 2
  12513 Mo Khoang Thuong So 3
  12514 Mo Khoang Thuong So 4
  12515 Mo Khoang Thuong So 5
  12516 Mo Khoang Thuong So 6
  12517 Mo Khoang Thuong So 7
  12518 Mo Khoang Thuong So 8
  12519 Mo Khoang Thuong So 9
  12521 S.Dong KhVang 1
  12522 S.Dong KhVang 2
  12523 S.Dong KhVang 3
  12524 S.Dong KhVang 4
  12525 S.Dong KhVang 5
  12526 S.Dong KhVang 6
  12527 S.Dong KhVang 7
  12528 S.Dong KhVang 8
  12529 S.Dong KhVang 9
  12530 S.Dong KhVang 10
  12531 S.Dong KhVang 11
  12532 S.Dong KhVang 12
  12533 S.Dong KhVang 13
  12534 S.Dong KhVang 14
  12535 S.Dong KhVang 15
  12536 S.Dong KhVang 16
  12537 S.Dong KhVang 17
  12538 S.Dong KhVang 18
  12539 S.Dong KhVang 19
  12540 S.Dong KhVang 20
  12541 S.Dong KhVang 21
  12542 S.Dong KhVang 22
  12543 S.Dong KhVang 23
  12544 S.Dong KhVang 24
  12545 S.Dong KhVang 25
  12546 S.Dong KhVang 26
  12547 S.Dong KhVang 27
  12548 S.Dong KhVang 28
  12549 S.Dong KhVang 29
  12550 S.Dong KhVang 30
  12551 S.Dong KhVang 31
  12552 S.Dong KhVang 32
  12553 S.Dong KhVang 33
  12554 S.Dong KhVang 34
  12555 S.Dong KhVang 35
  12556 S.Dong KhVang 36
  12557 S.Dong KhVang 37
  12558 S.Dong KhVang 38
  12559 S.Dong KhVang 39
  12560 S.Dong KhVang 40
  12561 S.Dong KhVang 41
  12562 S.Dong KhVang 42
  12563 S.Dong KhVang 43
  12564 S.Dong KhVang 44
  12565 S.Dong KhVang 45
  12566 S.Dong KhVang 46
  12567 S.Dong KhVang 47
  12568 S.Dong KhVang 48
  12569 S.Dong KhVang 49
  12570 S.Dong KhVang 50
  12571 S.Dong KhVang 51
  12581 MoNguyetTrieuCa1
  12582 MoNguyetTrieuCa2
  12583 MoNguyetTrieuCa3
  12584 MoNguyetTrieuCa4
  12585 MoNguyetTrieuCa5
  12586 MoNguyetTrieuCa6
  12587 MoNguyetTrieuCa7
  12588 MoNguyetTrieuCa8
  12589 MoNguyetTrieuCa9
  12590
  12591 MoKhoang T.Quan1
  12592 MoKhoang T.Quan2
  12593 MoKhoang T.Quan3
  12701 DoanhTraiHuongDung
  12702 DaiTruong H.Dung
  12703 QuanTruong H.Dung
  12704 BinhTruong H.Dung
  12705 BinhTruong H.Dung
  12706 BinhTruong H.Dung
  12711 Blinh CTruongDungCam
  12801 Phi Chi Lam
  12802 Rung Cay ngoai o 1
  12803 Rung Cay ngoai o 2
  12804 D.HamPhiChiLam
  12805 TanCung P.ChiLam
  12806 Rung Di Huyen
  12807 Rung Cay ngoai o 3
  12808 Map nguoi rom TQ
  12809 Rung Nha Quan
  12811 Rung Vo Tan
  12815 Tuyet Dia Bac Phong 1
  12816 Tuyet Dia Bac Phong 2
  12817 Tuyet Dia Bac Phong 3
  12818 Tuyet Dia Bac Phong 4
  12819 Tuyet Dia Bac Phong 5
  12820 Tuyet Dia Bac Phong 6
  12821 Rung Trung Son 1
  12822 Dia Dao
  12823 Rung Trung Son 2
  12824 Rung Trung Son 3
  12825 Rung Lau Song 1
  12826 Rung Lau Song 2
  12827 Rung Lau Song 3
  12828 Rung Lau Song 4
  12829 Rung Lau Song 5
  12830 Rung Lau Song 6
  12831 Rung Nai Huynh
  12841 Rung Tay Son
  12842 DocNui R.TaySon
  12851 Trai Le Duong
  12852 Rung Le Duong 1
  12853 Rung Le Duong 2
  12854 TraiVienThuong LeDuong
  12855 Trai Tao Phi Le Duong
  12861 Rung Trieu Ca 1
  12862 Rung Trieu Ca 2
  12871 Rung Moc Da
  12881 Rung Ha Noi 1
  12882 Rung Ha Noi 2
  12891 Rung Cu Loc
  12901
  12902
  12911 LeDuongKetHon
  12921 Du Chau
  12922
  12923
  12924
  12925
  12926
  12927
  12928
  12929
  12930
  12931
  12932
  12933
  12934
  12935
  12936
  12937
  12938
  12939
  12990 VoDaiThiDau
  12991 Dau Dai Dau Vo
  12992 HuongDungBinh  View more random threads same category
  ***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
  Copy nội dung dưới đây gửi đến bạn bè!
  Tài sản của Conquest312
  Quan Vũ reborn 2 Trương Phi reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Bàng Thống reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 2

  Tags
  ban do khu vuc u chau, châu, id cac map ts uchau, map chau u, quan tra u chau id warp, tại, vực, warp u chau, để

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến