View Single Post
  #1  
Old 09-12-2011, 09:58 AM
Conquest312's Avatar
Conquest312 Conquest312 is offline
BaDoYao Các Phổ Sái
 • Đang chơi: NTS 980x
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Conquest
 •   Level: 36 [LevelLevelLevelLevel]
  Sức sống: 88 / 884
  Hoạt động: 639 / 26481
  Kinh nghiệm: 37%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,917
  Thanks: 129
  Thanked 2,151 Times in 840 Posts
  TSĐ: 547,033
  Conquest312 is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default Chúc Dung phu nhân xuất trận

  Chúc Dung phu nhân xuất trận


  Tên Q: Chúc Dung phu nhân xuất trận
  Nhiệm vụ tiếp theo: Ngột Đột Cốt xuất chinh

  Trích:
  chúc dung phu nhân ! thượng trận !
  địa khu
  nam trung 、 ngân khanh san
  nhâm vụ điều kiện
  nhu hoàn thành 「 lục cầm mạnh hoạch 」 nhâm vụ
  nhâm vụ lưu trình
  1. đáo ngân khanh san cung điện dữ mạnh ưu giao đàm hậu , đáp ứng hiệp trợ 。
  2. xuất khứ dữ chúc bưu giao đàm hậu , tiến nhập ngân khanh san mê cung y tự hoa đáo chúc tuyền 、 chúc anh 、 đái lai đỗng chủ , phản hồi ngân khanh san cung điện 。
  3. dữ mạnh ưu giao đàm hậu xuất đỗng hậu xúc phát giao đàm , hồi dữ trương nghi 、 thục trung vệ đội x9 tiến hành chiến đấu 。
  4. chiến đấu thắng lợi hậu , hội tái dữ mã trung 、 thục trung vệ đội x9 tiến hành chiến đấu 。
  5. chiến đấu thắng lợi hậu tiến nhập ngân khanh san cung điện trung gian xúc phát giao đàm , tái tiền vãng tông lư vũ lâm xúc phát giao đàm tịnh đáp ứng hiệp trợ 。
  6. đáo tông lư vũ lâm tả thượng truyện điểm phụ cận xúc phát giao đàm hậu , hội dữ mã đại 、 thục trung vệ đội x9 tiến hành chiến đấu 。
  7. chiến đấu thắng lợi hậu , thụ thương đích chúc dung gia nhập đội ngũ ( nhu vi thiết xuất chiến ), vãng hạ di động xúc phát giao đàm hậu , hội dữ ngụy duyên 、 vương bình 、 trương dực 、 thục trung vệ đội x7 tiến hành chiến đấu 。
  8. chiến đấu thắng lợi hậu di động đáo (1950,1050) xúc phát giao đàm , hội dữ triệu vân 、 mã lương 、 quan tác 、 thục trung vệ đội x7 tiến hành chiến đấu 。
  9. chiến đấu thắng lợi hậu di động đáo (2150,1750) xúc phát giao đàm , hội dữ chư cát lượng 、 mã tắc 、 thục trung vệ đội x8( tăng viên : trương bao 、 quan hưng 、 thục trung vệ đội x8) tiến hành chiến đấu 。
  10. chiến đấu thắng lợi hậu thụ thương đích chúc dung li khai đội ngũ , phản hồi ngân khanh san cung điện dữ mạnh ưu giao đàm , tái đáo ngân khanh san khuê phòng dữ chúc dung giao đàm tức khả hoàn thành nhâm vụ 。
  hoạch đắc vật phẩm
  chúc dung đích kim tỏa phiến
  Tài sản của Conquest312
  Quan Vũ reborn 2 Trương Phi reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Bàng Thống reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 2
  Trả Lời Với Trích Dẫn