View Single Post
  #1  
Old 21-07-2011, 10:30 PM
Conquest312's Avatar
Conquest312 Conquest312 is offline
BaDoYao Các Phổ Sái
 • Đang chơi: NTS 980x
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Conquest
 •   Level: 36 [LevelLevelLevelLevel]
  Sức sống: 88 / 884
  Hoạt động: 639 / 26505
  Kinh nghiệm: 37%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,917
  Thanks: 129
  Thanked 2,151 Times in 840 Posts
  TSĐ: 547,599
  Conquest312 is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default Bản đồ và các ID map để warp tại map Mông Cổ

  Bản đồ và các ID map để warp tại map Mông Cổ  27000 Ngoai Trai Mong Co
  27001 Lang Tang Can
  27011 Bo Lac Tay Tien Ti
  27021 Bo Lac Dong Tien Ti
  27031 Lang Hang Sao
  27101 N.KhaTiNang TayTienTi
  27102 N.Bo Do Can DongTienTi
  27131 N.Khien Chieu TangCan
  27132 Pho Ho TangCan
  27133 Pho Ho TangCan
  27134 N.Phu La Han TayTienTi
  27135 N.To Loi Dong Tien Ti
  27136 N.COng Ton Tap Ha Sao
  27171 N.GianThieuPhu TangCan
  27172 Ban Ho TangCan
  27173 N.NhanDieuTuyet TangCan
  27174 Tien Ti Truong
  27175 Tien Ti Truong
  27176 N.Duc Dien Dong Tien Ti
  27177 Tien Ti Truong
  27178 Ban Ho Ha Sao
  27401 Dai Thao Nguyen
  27411 ThaoNguyen Phong Muc
  27421 Thao Nguyen Du Muc
  27501 S.Dong Am Quan 1
  27502 S.Dong Am Quan 2
  27503 S.Dong Am Quan 3
  27504 S.Dong Am Quan 4
  27511 D.Dat Tuyet Thuong Coc 1
  27512 D.Dat Tuyet Thuong Coc 2
  27513 D.Dat Tuyet Thuong Coc 3
  27514 D.Dat Tuyet Thuong Coc 4
  27521 HamMoQuanSam 1
  27522 HamMoQuanSam 2
  27523 HamMoQuanSam 3
  27533 Ich Chau
  27801 Thao Nguyen Lau Thuyen 1
  27802 Thao Nguyen Lau Thuyen 2
  27811 Thao Nguyen Quang Vo
  27821 ThaoNguyen Co Binh 1
  27822 ThaoNguyen Co Binh 2
  27831 Thao Nguyen Van Trung
  27841 Hem Nui Am Quan
  27851 Thao Nguyen Ma Ap 1
  27852 Thao Nguyen Ma Ap 2
  27861 Hem Nui Bach Dang 1
  27862 Hem Nui Bach Dang 2
  27871 Dat Thuyet Thuong Coc 1
  27872 Dat Thuyet Thuong Coc 2
  27873 T.Dien Du DatThuyetThuongCoc
  Tài sản của Conquest312
  Quan Vũ reborn 2 Trương Phi reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Bàng Thống reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 2

  thay đổi nội dung bởi: Khan, 10-01-2013 lúc 09:24 AM