View Single Post
  #1  
Old 21-07-2011, 10:37 PM
Conquest312's Avatar
Conquest312 Conquest312 is offline
BaDoYao Các Phổ Sái
 • Đang chơi: NTS 980x
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Conquest
 •   Level: 36 [LevelLevelLevelLevel]
  Sức sống: 88 / 884
  Hoạt động: 639 / 26203
  Kinh nghiệm: 37%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,917
  Thanks: 129
  Thanked 2,150 Times in 840 Posts
  TSĐ: 540,842
  Conquest312 is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default Bản đồ và các ID map để warp tại khu vực Lĩnh Nam

  Bản đồ và các ID map để warp tại khu vực Lĩnh Nam  61000 Linh Nam
  61001 Cua Thanh Lam Ap
  61002 Thanh Lam Ap
  61011 Cua Thanh Phu Nam
  61012 Thanh Phu Nam
  61021 Lang Tay Do Di
  61031 Lang Ban Gia
  61101 N.Ba La Mon Lam Ap
  61102 N.Pham Tam PhuNam
  61103 N.Pham Su Man PhuNam
  61104 N.Thon Dan Tay Do Di
  61105 N.Chieu Dong Hai Ban Gia
  61131 N.Pham Hung Lam Ap
  61132 Pho Ho Lam Ap
  61133 N.QuaLuanTri PhuNam
  61134 N.TayNaBaDia PhuNam
  61135 Pho Ho Phu Nam
  61136 N.Tho Ren Ngua TayDoDi
  61137 N.Phan Na Lai Ban Gia
  61171 N.Phat La Lam Ap
  61172 N.Trieu Tieu Ca Lam Ap
  61173N.AtDiaGiaLan PhuNam
  61174 N.Chu Ngu Phu PhuNam
  61175 N.Ma Co Nuong TayDoDi
  61176 Ban Ho TayDoDi
  61177 N.Nap Li Tu Ban Gia
  61301 Dai Lao BatLaoSon
  61401 Duong Mon Tay Do Di
  61411 Tac Ma Thach Quat
  61421 Mieu Than Dai Tuong
  61431 Bai Bien Ba Lat Nha
  61441 Pho Cat Dao
  61501 Dong BatLaoSon
  61511 S.Dong Phu Nam 1
  61512 S.Dong Phu Nam 2
  61513 S.Dong Phu Nam 3
  61514 S.Dong Phu Nam 4
  61515 S.Dong Phu Nam 5
  61516 S.Dong Phu Nam 6
  61521 S.Dong Nhat Nam 1
  61522 S.Dong Nhat Nam 2
  61523 S.Dong Nhat Nam 3
  61524 S.Dong Nhat Nam 4
  61525 S.Dong Nhat Nam 5
  61526 S.Dong Nhat Nam 6
  61527 S.Dong Nhat Nam 7
  61528 S.Dong Nhat Nam 8
  61531 Tac Ma Thach Quat 1
  61532 Tac Ma Thach Quat 2
  61533 Tac Ma Thach Quat 3
  61534 Tac Ma Thach Quat 4
  61535 Tac Ma Thach Quat 5
  61536 Tac Ma Thach Quat 6
  61537 Tac Ma Thach Quat 7
  61541 HamMoDongTruSon 1
  61542 HamMoDongTruSon 2
  61543 HamMoDongTruSon 3
  61544 HamMoDongTruSon 4
  61545 HamMoDongTruSon 5
  61546 HamMoDongTruSon 6
  61547 HamMoDongTruSon 7
  61548 HamMoDongTruSon 8
  61549 HamMoDongTruSon 9
  61801 Ben Bat Lao Son
  61802 Duong Mon BatLaoSon
  61803 Dinh BatLaoSon
  61811 Viet Thuong Vu Lam 1 (bot heo)
  61812 Viet Thuong Vu Lam 2
  61821 Chan Nui Ao Lap
  61822 Dinh Nui Ao Lap
  61831 Dam Lay Dong Li Tat 1
  61832 Dam Lay Dong Li Tat 2
  61841 Phat Thong Vu Lam 1
  61842 Phat Thong Vu Lam 2
  61851 Chan Nui Ti Lao Khac
  61852 Dinh Nui Ti Lao Khac
  61861 Rung Ban Gia
  Tài sản của Conquest312
  Quan Vũ reborn 2 Trương Phi reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Bàng Thống reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 2

  thay đổi nội dung bởi: Khan, 11-01-2013 lúc 10:04 PM