TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   NTS 980x (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=173)
-   -   Các thông tin quan trọng (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24641)

Conquest312 11-10-2017 05:58 PM

Các thông tin quan trọng
 
Sau khi được Jack Phan hỗ trợ dịch, đọc file talk thấy có những nội dung mới lạ, viết trên fb thì không đủ nội dung. Để mọi người có thể cùng tham khảo, tôi post vào đấy hết nhé!
Thông tin về Quang ám tinh anh: tái sinh lv 200 sau khi chuyển lên Quang ám, lv vẫn giữ nguyên
Tinh anh đẳng cấp sẽ giữ lại thiếu hiệp vốn có nhị chuyển đẳng cấp, lại ngoài định mức gia tăng một cái mới đẳng cấp đi lên, thiếu hiệp nhất định phải đi thánh linh luyện công khu luyện công mới có thể tăng lên tinh anh đẳng cấp điểm kinh nghiệm.
"Tinh anh đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp đồng dạng sẽ gia tăng thuộc tính năng lực, nhưng nơi này đem sẽ không lại để ngươi tự do phối điểm, mà là từ hệ thống tự động căn cứ giúp thiếu hiệp gia tăng ( Biết lực, công kích, phòng ngự, thể chất, năng lượng ), trừ cái đó ra còn có xe ngựa, nghề nghiệp cầu cùng tên bên trên biến hóa".
Nội dung Quest đổi item tương tự như Q nâng cấp vũ khí nghề:
Chỉ cần ngươi chưa từng giới lôi đài đấu võ cầm một chút Thái Dương Thần đá năng lượng cùng Thái Dương Thần tinh thạch cho ta, ta liền sẽ để ngươi hối đoái trang bị, cần cùng ta đổi cái gì sao?
Tạo hình Thái Dương Thần mũ giáp ( Thái Dương Thần đá năng lượng 5, Thái Dương Thần tinh thạch 20)
Tạo hình Thái Dương Thần áo giáp ( Thái Dương Thần đá năng lượng 5, Thái Dương Thần tinh thạch 20)
Tạo hình Thái Dương Thần lưỡi dao ( Thái Dương Thần đá năng lượng 5, Thái Dương Thần tinh thạch 20)
Tạo hình Thái Dương Thần hộ oản ( Thái Dương Thần đá năng lượng 1, Thái Dương Thần tinh thạch 5)
Tạo hình Thái Dương Thần giày chiến ( Thái Dương Thần đá năng lượng 1, Thái Dương Thần tinh thạch 5)
Thêm 1 nội dung Quest khá mới lạ và độc đáo:
một thời không khác
( Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập! Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập!)
- Tướng quân! Lần này cùng lần trước không giống... Lần này các ngươi trở về chính là một cái thời không song song thời Tam quốc!
- Hết thảy nhìn như giống như trước đó, nhưng bên trong lại rất khác biệt!
- Ghi nhớ, các ngươi tuyệt không thể nói ra thời không khe hở sự tình, nếu không sẽ xuất hiện thời không rối loạn, đến lúc đó có lẽ tất cả mọi người sẽ từ đây biến mất...
- Tướng quân! Khe hở còn tại, ta trước canh chừng! Nam Hoa lão tiên sẽ nói rõ với ngươi hết thảy!
- Tướng quân xin dừng bước, xuỵt! Bọn hắn ngay tại bên cạnh, chúng ta không thể cho bọn hắn nghe được chúng ta đối thoại! Ngươi một hồi đến Trác quận trước đó, sẽ nhìn đến đây tương lai gặp phải tình hình chiến đấu!
- Tại cái này song song Tam quốc thời không bên trong, các nơi phân tranh so trước kia kịch liệt được nhiều!
- Ngoại trừ Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba vị này nguyên ba phần thiên hạ bá chủ bên ngoài.
- Ngay cả Lữ Bố, khương duy, Viên Thiệu chờ hùng chủ, cũng đều chiếm một phương... Lúc này Tam quốc, là một cái chưa từng thấy qua loạn thế...
- Bất quá bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, tướng quân đây là một cái ngàn năm một thuở thực hiện? Nhất thống Tam quốc?, trở thành thống nhất bá chủ cơ hội!
- Tướng quân, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, mau chóng chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực mình, tương lai thời cơ đến lúc đó mới có thể lập tức nắm chắc!
- Tốt, thời gian không nhiều! Nhanh lên đường đi! Ta cùng Tả Từ sẽ giúp ngươi một tay!
- Cuối cùng nhất mời ghi nhớ, không muốn cùng nơi này bất luận kẻ nào đề cập thời không khe hở sự tình, nếu không sẽ xuất hiện thời không rối loạn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng!
Xuất hiện chiến dịch mới: Khiêu chiến sử thi
- Chiến dịch Quyết chiến Khăn vàng
- Chiến dịch Tam anh chiến Lữ Bố
- Chiến dịch Đồng quan chi chiến
(Đang đánh thắng chiến đấu tiến vào trận tiếp theo lúc lại bị cấm chỉ bổ đầy HP Cùng SP, đồng thời không thể dùng tất thắng bí kíp)
HẾT
Xin thông báo, bây giờ là 01:42 AM