TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   TS China free (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=123)
-   -   Cần người chơi chung , ghép team chơi TS. (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=5389)

MonkeyDLuffy 25-08-2011 12:06 PM

Cần người chơi chung , ghép team chơi TS.
 
Đây là topic hy vọng các bạn sẽ tìm được đồng hương , người có thể chơi chung hay ghép team với các bạn . Bạn nào cần tìm bạn cùng chơi , ghép team thì xin làm theo hướng dẫn !

Trích:

Họ và tên :
Y!H :
SDT ( nếu có ) :
Sever muốn cùng chơi :
Ý kiến :

Sketchbook 25-08-2011 02:03 PM

Sv free thì ghép team làm j bác ;))

Pmk 25-08-2011 02:27 PM

Giờ mới thấy Monkey có một pic . Tình nghĩa nè :)) !
K ghép đc team thì . thì cũng chơi chung để có bạn có bè , k bị bọn tàu nó đè đầu . 8 mọi lúc mọi nơi , cho vui nhà vui cữa

Dracula 25-08-2011 02:32 PM

Trích:

Trích bởi Pmk (Post 75575)
Giờ mới thấy Monkey có một pic . Tình nghĩa nè :)) !
K ghép đc team thì . thì cũng chơi chung để có bạn có bè , k bị bọn tàu nó đè đầu . 8 mọi lúc mọi nơi , cho vui nhà vui cữa

cái pé này đừng có đụng chạm nhá Bảo :)) cho chơi 1 mình đê

honganh275 25-08-2011 06:39 PM

MK chắc là viết tắt của motarl kombat, hay là " mặt khỉ " ?????

[SM]ShunBaby 25-08-2011 06:41 PM

Trích:

Trích bởi honganh275 (Post 75693)
MK chắc là viết tắt của motarl kombat, hay là " mặt khỉ " ?????

mặt khờ toasang

pinochino001 26-08-2011 08:24 PM

time rảnh "rất nhiều" có sẵn bot 8.0 cần chơi chung team, treo team hộ, team 7x cũng chơi, liên hệ so_you_wanna_be_my_friend13@yahoo.com

he0conchand0j 27-08-2011 12:39 PM

Họ và tên :Nguyễn chí thành :)
Y!H :thadungchiataynhau@yahoo.com
SDT ( nếu có ) :01697294600
Sever muốn cùng chơi :( pm YH sẽ nói với bạn đồng hành. :) tránh ae kéo sang >D)
Ý kiến : he0 thấy chơi 1minh tự làm hết thì chán wa.. tìm vài ae chơi chung fu. chia việc cày team. ev lớn đi khỏe hơn :)^^
tstw he0 chơi sv 2 18. con china mới chơi....
ae nào muốn ghép team liên hệ nè :)xxx

phplovesn 01-09-2011 01:12 PM

cũng đăng ký 1 cục gạch bạn nào cho mình kế 1 hoặc 2 acc với sv nào cũng dc
YH: jonysang :D

DePP 02-09-2011 07:14 PM

đang treo 1 team bên tiên đồng nè :D ai nhu cầu ké vài acc team mới
YH: kenvinmax sv: 112


Xin thông báo, bây giờ là 05:01 AM