TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Cần rip bot nhân hổ tiên trên trời (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=11689)

lahan 22-04-2012 06:38 PM

Cần rip bot nhân hổ tiên trên trời
 
Bạn nào có rip bot nhân hổ tiên cho mình xin nha,cảm ơn rất nhiều

SaKuTaRa 22-04-2012 07:49 PM

lvtb quá cao , compo ko dc nhiều -> exp tí tẹo .

Son Hai 03-05-2012 06:55 AM

có acc thì test cho ...


Xin thông báo, bây giờ là 09:41 PM