TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Map.ini and door.ini of Extremebot full (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24709)

Conquest312 16-08-2018 08:15 PM

Map.ini and door.ini of Extremebot full
 

Con đường warp mới của Extremebot và tool warp DVT sẽ là:
12000 -> 19000
12000 -> 20000 -> 27000
12000 -> 13000 -> 21000 -> 23000 (phải đánh xong gate Lạc Dương)
12000 -> 11000 -> 55000 -> 56000 -> 57000
...........-> 11000 -> 15000 -> 18000 -> 16000
...........................................-> 18000 -> 26000 -> 61000
............-> 13000 -> 22000 -> 25000 -> 30000 (phải đánh xong gate Trường An)
............................-> 22000 -> 24000 -> 31000 -> 32000 (phải đánh xong gate Trường An)
...........................................-> 24000 -> 28000 -> 29000 (phải đánh xong gate Trường An)
Ngoài ra còn có 1 số warp map đặc biệt như:
22000 -> 14000 ( Trường An, Tần Lăng)
25000 -> 60000 (Địa Phủ)
12000 -> 49000 (các map event)
21000 -> 48000 (rừng Bạch Đế,...)
27000 -> 61000 (Q kim tỏa Yêu Quỷ Vương)
Link download:
http://www.mediafire.com/folder/qrz3...ot%2C_tool_DVT
Chính vì kiểu warp mới này, để warp không bị disconnect, account warp cần phải ít nhất 1 lần đánh xong gate Công Tôn Toản, Triệu Chi, gate Lạc Dương và gate Trường An.


Xin thông báo, bây giờ là 01:39 PM