TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Legna (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Script farm WORLD BOSS - T4 - CN -Legna 1.0.3.0 (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24673)

Jackal 31-01-2018 12:18 PM

Script farm WORLD BOSS - T4 - CN -Legna 1.0.3.0
 
Có hứa share cái script farm BOSS dành cho các bạn hay các acc ko VIP, tự đánh BOSS, tự vào nhà trọ ngủ. Xong ra bem tiếp

Giờ share :D

Xài như thế nào? Cách xài Legna tui ko bàn tới. Script này chạy với Legna 1.0.3.0, có thể chạy với Legna 1.0.2.6 (chưa test) còn dưới đó ko chạy.
Điều kiện chạy:
- Char ở kế con BOSS
- Có con PET có skill kết giới, ẩn thân....và lv skill là lv1 thôi nhá :D
- Có tiền trong người để đi ngủ.

sau khi login NHẤN F3 để chạy script

Cách đánh BOSS của script này.
Cách 1:
Turn 1: Char đánh, PET inv/KG char. PET phải có set def để ko bị bem chết trong turn 1
Turn 2: Char đánh, PET inv/KG pet.

Cách 2:
Turn 1: Char Hồi sinh PET, PET inv/KG Char. Cách này, agi char phải thấp hơn agi BOSS
Turn 2: Char đánh, PET inv/KG pet.


http://www.mediafire.com/file/mj975eq8179dkg4/script.cs

Script này đã test ở NTS980x, các TS khác tui không có điều kiện test.
P/S: cách sử dụng Legna, tự tìm trong box, và vui lòng đừng hỏi tui dùng legna + wpe như thế nào đê connect được vào game.

HuyetMa 14-03-2018 05:32 PM

Ông thần, có lỗi chút xíu đó. Sửa đê.


Xin thông báo, bây giờ là 04:23 AM