TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Dương Châu 18000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Hoa Đà Ngũ Cầm Khí (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=343)

Conquest312 28-04-2011 01:16 PM

Hoa Đà Ngũ Cầm Khí
 
Tên Q: Hoa Đà Ngũ Cầm Khí
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Dương Châu, Rừng An Lạc.
Vật phẩm có được: nhân sâm ngàn năm 15 cái, búp bê dã sơn hầu 5 con.
Nhiệm vụ tiếp theo: Mã Phật Sán thần kỳ
Quá Trình nv:
1.Đến Dương Châu An Lạc Hoa Viên đối thoại với Ngô Phổ, đồng ý giúp đỡ.
2.Vào nhà Đại Tiểu Kiều tại Thôn Linh La lấy trái chuối.
3.Đến Đỉnh núi Kiến An tại tọa độ x:222 y:215 đối thoại với Sơn Hầu Vương vào chiến đấu với Dã Sơn Hầu 4 con. Thắng lợi Sơn Hầu gia nhập đội ngũ.
4.Ta trở về đối thoại với Ngô Phổ thì hoàn thành nhiệm vụ.

Hiroshi 23-06-2013 08:38 PM

Viết scrip farm cho pet chính thooi :)


Xin thông báo, bây giờ là 08:10 AM