TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Dương Châu 18000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Võ li di hương (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=23866)

StrikerZ 27-08-2015 04:47 AM

Võ li di hương
 
1.Đến bộ lạc Kiến An đối thoại với Chú Điền
2.Đến eo núi Kiến An đối thoại, tiến hành chiến đấu với Binh Thương Sắt x5, Tặc Trường Kích x5. Chiến đấu thắng lợi nhận được Võ di Bạch Mễ.
3.Trở lại đối thoại với Chú Điền, nhận được thùng nước.
4.Đến cầu treo Kiến An, đừng gần thác nước sẽ nhận được thùng nước đầy, trở về đưa cho chú Điền(Lặp lại nhiều lần ??), cuối cùng xảy ra đối thoại với Nhưỡng Tửu Tiên và Cây Tiên Ong.
5.Lên trời, tại bàn đào đối thoại với Tiên nữ bên tay trái xảy xa đối thoại,trở về tìm chú Điền thì hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng: Võ li di hương(+261HP,+165SP)


Xin thông báo, bây giờ là 03:20 PM