TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Lỗi bot ts (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=9525)

Kyoshin 24-12-2011 06:07 PM

Lỗi bot ts
 
Quest Vân du đạo sĩ bị gì rồi các bác ạ ! cứ out ra bật bot thì nó không chạy lúc vào lại thì nó ở phổ hộ cứ như thế wài ko lên lv đc. T.T

0nelovehl 24-12-2011 06:32 PM

CHọn di di ko phải vân du

Kyoshin 24-12-2011 06:44 PM

Thanks nhìu , thế mà cứ tưởng ex bị gì :D


Xin thông báo, bây giờ là 12:16 AM