TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Exbot mới bị lỗi (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=6534)

Kun 22-09-2011 02:34 PM

Exbot mới bị lỗi
 
E đã làm theo chỉ dẫn trên diễn đàn khi down file fix về folder Extreme bot . Nhưng tại sao nick chủ pt bị lỗi k thanh lưu đc , mana cứ hết dần hết mònT.TT.TT.T
Pro nào fix jum` e vs >o<>o<

Kun 22-09-2011 02:36 PM

help~~~~~~~

Kun 22-09-2011 03:20 PM

help~~~~~~`

Tuấn Mít Tờ 22-09-2011 04:51 PM

Ex ko bị lỗi đâu bạn, nếu ex bị lỗi thì sao bạn log đc.!
bạn chỉnh sai j rồi, hoặc:
Có skill thanh lưu ko ? mấy acc dùng skill ?

Hỏa Bá Vương 22-09-2011 08:14 PM

Chính xác mình cũng xác nhận rằng . bản EX mới này ko tự thanh lưu :((((((((((((((((((((((. bản cũ vẫn thanh lưu ngoại trận dc :(


Xin thông báo, bây giờ là 02:31 AM