TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Tây Vực 28000 (Bản thu phí) (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Tìm Căn Cứ Địa (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=4706)

Conquest312 10-08-2011 12:58 AM

Tìm Căn Cứ Địa
 
Tên Q:Tìm Căn Cứ địa
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Cống Phẩm vu chân
Địa điểm: Quy Tư - Tây Vực.
Vật phẩm nhận đc: exp 1%
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến Quy Tư đối thoại Cam Ngạn.
2.Vào nhà Bạch Chí đối thoại Bạch Chí, Bạch Chí gia nhập đội ngũ
3.Trở lại Quan Phủ đối thoại Cam Ngạn .
4.Ra ngoài quan Phủ cho Bạch Chí xuất chiến vào chiến đấu một trận.
5.Thắng lợi vào sa mạc Quy Tư vừa vào là xảy ra chiến đấu.
6.Trong sa mạc Quy Tư tọa độ 192 : 1080 xảy ra đối thoại và chiến đấu .
7. Thắng lợi đối thoại với Bạch Chí chọn 2 là hoàn thành nv.


Xin thông báo, bây giờ là 04:06 AM