TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Tây Vực 28000 (Bản thu phí) (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Tùy Quân Quy Hàng (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=4700)

Conquest312 10-08-2011 12:41 AM

Tùy Quân Quy Hàng
 
Tên Q:Tùy quân quy hàng
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Nguyện vọng của Bạch Tri bình tặc
Địa điểm: thôn Quy Tư
Vật phẩm:điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%, random cnhư x3(không thể giao dịch), lều hành quân 30 cái
Nhiệm vụ tiếp theo: Tâm ý của Bạch chí
Nội dung nhiệm vụ:
- Tại thôn Quy Tư đối thoại với Bạch Chí, Bạch Chí gia nhập đội ngũ,
- Đến sơn động Cô Mặc cứ đi miết bên phải gặp đối thoại với Y Lị vào chiến đấu Thù Đồ quân, TuyệtVực tướng (phải thắng trong 5 hiệp)
- Thắng lợi lập tức chiến đấu trận nữa với Y Lỵ, Thù Đồ quân, TuyệtVực tướng (phải xong trong 3 hiệp)
- Thắng lợi chọn 1 thì hoàn thành nhiệm vụ.


Xin thông báo, bây giờ là 03:27 AM