TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   pác nào biết giúp với (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=3703)

mikevil 18-07-2011 10:35 AM

pác nào biết giúp với
 
bác nào biết cách chỉnh thanh lưu giúp với sao mình chỉnh như theo hướng dẫn mà nó chỉ thanh lưu cho pet của mình chứ ko thanh lưu cho char # trong cùng pt dc pac nào biet giup voi :(

S H 350i 18-07-2011 10:36 AM

bạn phải điền id những char cần thanh lưu vào cái khung điền id cho acc pt ấy

goldenrain 18-07-2011 10:37 AM

Hướng dẫn hoàn chỉnh về sửa lỗi cho ExtremeBot | Huong dan hoan chinh ve sua loi cho ExtremeBot 3497 - TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
xem xong nhớ đa tạ nha ;))

[SM]ShunBaby 18-07-2011 10:37 AM

Icon máy tính ~~> Auto healing stream outside Battle ~~> Check cả odd và even ( tick tất cả trừ My char với NPC 2x )

mikevil 18-07-2011 10:41 AM

khung đó ơ đâu vậy :(

mikevil 18-07-2011 10:42 AM

tick het roi ma no chi thanh luu pet cua no thoi con` char # thi no ko thanh luu :(

[SM]ShunBaby 18-07-2011 10:46 AM

Trích:

Trích bởi mikevil (Post 48935)
tick het roi ma no chi thanh luu pet cua no thoi con` char # thi no ko thanh luu :(

Điền ID của các char khác vào khung pt , chỗ setting thì chỉnh cỡ 70%

Int bao nhiu vậy bạn :Onion77:

mikevil 18-07-2011 10:52 AM

dc rui thanks nhiu`


Xin thông báo, bây giờ là 08:02 AM