TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Dương Châu 18000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Cẩm Hộp của Ngô Quốc Thái (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=311)

Conquest312 28-04-2011 09:57 AM

Cẩm Hộp của Ngô Quốc Thái
 
Tên Q: Cẩm Hộp của Ngô Quốc Thái
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Hỏa xà tinh làm loạn
Địa điểm: Dương Châu, Bắc Cố Sơn.
Vật phẩm có được: Văn Chương Phụng Hoàng (lv. 30)
Nhiệm vụ tiếp theo: Gặp lại Ngô Quốc Thái
Quá Trình nv:
1.Đến Dương Châu Bắc Cố Sơn trong Cam Lộ Tự ta chọn hộp châu báu bên cạnh vào chiến đấu với Tịnh Võ Binh 3 người, Tịnh Võ Quân 2 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Xin thông báo, bây giờ là 03:39 AM