TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Hướng dẫn cơ bản (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=58)
-   -   Hướng dẫn farm tạ 60, 70, 80 (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24697)

Conquest312 20-06-2018 09:00 AM

Hướng dẫn farm tạ 60, 70, 80
 
Quest này đánh không khó lắm. Cái khó nhất của nó chính là item Quest. Trong chuổi Quest này có 2 item phải đi nhặt trước và không giao dịch được. Chính vì điều này mà tôi không dám share script, sợ phá game, mọi người tranh nhau nhặt item, mất đoàn kết. Sau thời gian, nghĩ lại: tạ không hư tổn, sử dụng vĩnh viễn, nên đề nghị mọi người có farm thì farm đủ sài thôi, dư thì cho người khác hoặc để người khác farm, đừng tranh nhau nhặt item farm quá làm ảnh hưởng đến server.
Nội dung:
- Quest farm: Viếng Ngọa Long (Ngọa Long điếu tang)
- Điều kiện: Lv 25 trở lên và phải mang các item sau:
+ Rượu ngũ cốc: mua tại map 19241
+ Rượu Kinh Sở: mua tại map 19241
+ Nón linh vương: mua tại map 32011
+ Rượu Giang Nam mua tại map 13244, 15242
+ Thịt nạc mua tại map 14241
+ Đại Đồng La nhặt tại map 21282 (Khoảng 15 phút xuất hiện 1 lần)
+ Phụ Tân Tước nhặt tại map 21262 (Khoảng 15 phút xuất hiện 1 lần)
+ Lụa Giang Nam: vải cấp 7, đây là item khó tìm nhất trong chuổi Quest này vì không có chỗ nhặt, không có chỗ bán, không có NPC rớt nên bắt buộc phải mix ra.
Map 14801 có NPC Sơn.Tr.Cư Sĩ (17162) rớt vải cấp 8 (vảitơtầmhoang), lấy vải này mix với nhau, may mắn thì sẽ được Lụa Giang Nam
Như vậy, nếu có acc gà lv 25 và Lụa Giang Nam thì chắc chắn mình sẽ có được ít nhất là tạ 60.
Lưu ý: không được tranh giành, đủ dùng thì ngưng để người khác farm nhé!
hottatliet 23-06-2018 02:50 PM

tstw có Q này ko ạ?


Xin thông báo, bây giờ là 03:50 AM