TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Hướng dẫn cơ bản (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=58)
-   -   Hướng dẫn cơ bản về Việt Hóa file Alogin.exe từ các TS Online của Tàu (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24659)

Conquest312 25-11-2017 09:46 PM

Hướng dẫn cơ bản về Việt Hóa file Alogin.exe từ các TS Online của Tàu
 
Sau 1 thời ngắn tìm hiểu, tôi cũng đã Việt hóa được 1 vài điểm trong file Alogin.exe của TS Online Tàu, thậm chí có thể chỉnh sửa được 2 chữ cái đầu để đăng nhập vào game. Đề phòng việc TS Online Tàu update data, các file Alogin được Việt hóa hiện tại không đăng nhập được. Tôi viết bài hướng dẫn này để tất cả các bạn đều có thể tự Việt hóa file Alogin.exe. Lưu ý là chỉ việt hóa vài cái căn bản như: ATK, DEF,... hệ, Lv,... và 1 số vấn đề linh tinh khác. Cái này chỉ là Việt hóa file Alogin chứ không phải dịch toàn bộ data của TS Online nhé!
Đầu tiên các bạn phải tải phần mềm Hex Editor về và cài đặt nhé! (tự vào google tải)
Sau đó mở file Alogin của TS Online cần Việt hóa bằng Hex Editor, dùng chức năng thay thế và làm theo hình dưới:

https://i.imgur.com/sfBlfhS.png
1: Chọn theo hình
2: Các ký tự gốc
3: Các ký tự sẽ được thay thế
4: Chọn kiểu thay thế là All
5: Đồng ý thay thế tất cả
Vấn đề còn lại là phải biết được các ký tự gốc là chữ gì? Các ký tự thay thế là chữ gì? Nó có ý nghĩa gì trong game? Tôi sẽ cung cấp cho các bạn các mã bên dưới và tôi sẽ cố gắng cập nhật nhiều hơn.
Code:

02 00 00 00 B5 4C 00 00 = 04 00 00 00 4B 48 4F 47 = KHONG
02 00 00 00 A6 61 00 00 = 03 00 00 00 44 49 41 00 = DIA
02 00 00 00 A4 F4 00 00 = 04 00 00 00 54 48 55 59 = THUY
02 00 00 00 A4 F5 00 00 = 03 00 00 00 48 4F 41 00 = HOA
02 00 00 00 AD B7 00 00 = 04 00 00 00 50 48 4F 47 = PHONG
02 00 00 00 A4 DF 00 00 = 03 00 00 00 54 41 4D 00 = TAM
01 00 00 00 3F 00 00 00 = 04 00 00 00 51 55 41 47 = QUANG
02 00 00 00 A5 FA 00 00 = 02 00 00 00 41 4D 00 00 = AM
08 00 00 00 A7 F0 C0 BB A4 4F 3A 20 00 00 00 00 = 08 00 00 00 41 54 4B 20 20 20 3A 20 00 00 00 00 =ATK:
08 00 00 00 A8 BE BF 6D A4 4F 3A 20 00 00 00 00 = 08 00 00 00 44 45 46 20 20 20 3A 20 00 00 00 00 = DEF:
06 00 00 00 AA BE A4 4F 3A 20 00 00 = 06 00 00 00 49 4E 54 20 3A 20 00 00 = INT:
08 00 00 00 B1 D3 B1 B6 A4 4F 3A 20 00 00 00 00 = 08 00 00 00 41 47 49 20 20 20 3A 20 00 00 00 00 = AGI:
06 00 00 00 C5 E9 BD E8 3A 20 00 00 = 06 00 00 00 48 50 58 20 3A 20 00 00 = HPX:
06 00 00 00 AF E0 B6 71 3A 20 00 00 = 06 00 00 00 53 50 58 20 3A 20 00 00 = SPX
08 00 00 00 A9 BE B8 DB AB D7 3A 20 00 00 00 00 = 08 00 00 00 46 41 49 20 20 20 3A 20 00 00 00 00 = FAI:
06 00 00 00 C4 DD A9 CA 3A 20 00 00 = 06 00 00 00 54 54 69 68 3A 20 00 00 = Thuoc tinh
08 00 00 00 20 AA FE C4 DD A9 CA 3A 00 00 00 00 = 08 00 00 00 54 20 54 20 70 68 75 3A 00 00 00 00 = Thuoc tinh phu
0A 00 00 00 B5 A5 AF C5 AD AD A8 EE 3A 20 00 00 = 0A 00 00 00 4C 65 76 65 6C 20 20 20 3A 20 00 00 = Level:
0B 00 00 00 AA AC AA 70 3A 20 20 A7 B9 A6 6E 00 = 0C 00 00 00 56 54 72 69 3A 48 6F 61 6E 48 61 6F = Vtri: Hoan Hao
0D 00 00 00 AA AC AA 70 3A 20 20 A4 76 A8 CF A5 CE 00 00 00 = 10 00 00 00 56 54 72 69 3A 20 44 61 20 73 75 20 0B 00 00 00= Vtri: Da su dung
0B 00 00 00 AA AC AA 70 3A 20 20 B3 F4 A5 CE 00 = 0C 00 00 00 56 54 72 69 3A 20 43 54 44 75 6E 67 = Vtri co the dung
0B 00 00 00 AA AC AA 70 3A 20 20 CF FB B7 6C 00 = 0C 00 00 00 56 54 72 69 3A 20 42 69 48 54 6F 6E = Vtri: Bi hao ton
0B 00 00 00 AA AC AA 70 3A 20 20 B7 B4 C3 61 00 = 0C 00 00 00 56 54 72 69 3A 48 75 79 48 6F 61 69 = Vtri: Huy hoai
05 00 00 00 A9 E8 A7 DC 3A 00 00 00 = 05 00 00 00 4B 68 61 67 3A 00 00 00 = Khang
0A 00 00 00 28 A4 A3 A5 69 A5 E6 A9 F6 29 00 00 = 0A 00 00 00 28 4B 20 74 68 65 20 47 44 29 00 00 = Khong the giao dich
0C 00 00 00 AD BF B1 D3 B2 76 3A 20 25 64 25 25 00 00 00 00 = 0C 00 00 00 AD 42 20 4D 61 6E 3A 20 25 64 25 25 00 00 00 00 = Boi man
0C 00 00 00 AD BF C0 BB B2 76 3A 20 25 64 25 25 00 00 00 00 = 0C 00 00 00 42 20 4B 69 63 68 3A 20 25 64 25 25 00 00 00 00 = Bao kich
04 00 00 00 AB 4C AB C8 00 00 00 00 = 07 00 00 00 48 20 4B 68 61 63 68 20 = Hiep khach
04 00 00 00 C5 51 A4 FD 00 00 00 00 = 08 00 00 00 42 61 20 56 75 6F 6E 67 = Ba vuong
04 00 00 00 BD E5 A4 68 00 00 00 00 = 07 00 00 00 48 69 65 6E 20 53 69 00 = Hien si
04 00 00 00 B9 DE A5 50 00 00 00 00 = 06 00 00 00 44 20 54 69 65 6E 20 20 = Dich tien
Phần đổi nghề
04 00 00 00 AB 4C AB C8 00 00 00 00 = 07 00 00 00 48 20 4B 68 61 63 68 00 = H Khach
15 00 00 00 BD 54 A9 77 B1 4E C2 BE B7 7E C5 DC A7 F3 AC B0 20 25 73 20 3F 00 00 00 = 15 00 00 00 58 61 63 44 69 6E 68 20 64 6F 69 20 6E 67 68 65 20 25 73 20 3F 00 00 00 = Xac dinh doi nghe
04 00 00 00 C5 51 A4 FD 00 00 00 00 = 08 00 00 00 42 61 20 56 75 6F 6E 67 = Ba Vuong
04 00 00 00 BD E5 A4 68 00 00 00 00 = 07 00 00 00 48 69 65 6E 20 53 69 00 =Hien Si
04 00 00 00 B9 DE A5 50 00 00 00 00 = 06 00 00 00 44 20 54 69 65 6E 00 00 = D tien
12 00 00 00 BE D4 B0 AB A4 A4 A1 41 B5 4C AA 6B A8 CF A5 CE A1 43 00 00 = 15 00 00 00 44 61 6E 67 20 64 61 6E 68 20 6B 20 53 44 75 6E 67 20 64 63 = dang danh khong su dung duoc
1A 00 00 00 B6 B7 A7 B9 A6 A8 A5 F4 B0 C8 A1 79 AB 4C B4 A9 A7 DF AB 6E AB B0 A1 7A A1 43 00 00 = 1B 00 00 00 43 61 6E 20 48 54 68 61 6E 68 20 51 20 48 56 20 50 68 75 4E 61 6D 20 74 68 61 6E 68 = Can HThanh Q HVBD Nam Thanh (Cần hoàn thành Q Hiệp viện Phù Nam thành)
18 00 00 00 B6 B7 A7 B9 A6 A8 A5 F4 B0 C8 A1 79 C5 51 A4 FD AB 73 BB EF A1 7A A1 43 00 00 00 00 = 1D 00 00 00 43 61 6E 20 48 54 68 61 6E 68 20 51 20 42 56 75 6F 6E 67 20 54 68 61 6E 4B 68 6F 63 = Can HThanh Q BVuong ThanKhoc (cần hoàn thành Q Bá Vương than khóc)
1C 00 00 00 B6 B7 A7 B9 A6 A8 A5 F4 B0 C8 A1 79 B0 D2 AA FB C3 B9 AA BA B3 B1 BF D1 A1 7A A1 43 00 00 00 00 = 1D 00 00 00 43 61 6E 20 48 54 68 61 6E 68 20 51 20 41 6D 20 6D 75 75 20 4D 61 6E 20 44 61 20 4C 61 00 00 00 = Can HThanh Q Am muu Man Da La (cần hoàn thành Q Âm muu Mạn Đà La)
18 00 00 00 B6 B7 A7 B9 A6 A8 A5 F4 B0 C8 A1 79 A4 4F A7 DC A4 DF C5 5D A1 7A A1 43 00 00 00 00 = 1D 00 00 00 43 61 6E 20 48 54 68 61 6E 68 20 51 20 4C 75 63 4B 68 61 6E 67 20 74 61 6D 20 6D 61 = Can HThanh Q LucKhang tam ma (cần hoàn thành Q Lục kháng tâm ma)
0F 00 00 00 A7 41 BD 54 A9 77 AD 6E A7 EF A6 57 B6 DC 3F 00 = 0F 00 00 00 44 6F 6E 67 20 79 20 64 6F 69 20 74 65 6E 3F 00 = Dong y doi ten?
Thông báo đánh Boss thế giới

40 00 00 00 A5 40 AC C9 42 4F 53 53 AC 44 BE D4 A4 77 B8 67 B6 7D A9 6C A1 41 BD D0 A6 DC B2 67 B0 70 AB B0 AA F9 A7 E4 A1 75 A5 40 AC C9 42 4F 53 53 AC 44 BE D4 AD FB A1 76 B6 69 A6 E6 B0 51 BE D4 A1 49 00 00 00 00 = 44 00 00 00 4B 68 69 65 75 20 63 68 69 65 6E 20 42 4F 53 53 20 74 68 65 20 67 69 6F 69 20 62 61 74 20 64 61 75 21 20 4D 6F 69 20 64 65 6E 20 54 72 61 63 20 51 75 61 6E 20 64 65 20 6B 68 69 65 75 20 63 68 69 65 6E 21 = Khieu chien BOSS the gioi bat dau! Moi den Trac Quan de khieu chien!
19 00 00 00 B1 6F A8 EC B2 D6 BF 6E A4 C0 BC C6 20 25 64 20 58 20 25 64 20 3D 20 25 64 00 00 00 = 19 00 00 00 54 69 63 68 20 6C 75 79 20 64 63 20 20 25 64 20 58 20 25 64 20 3D 20 25 64 00 00 00 = Tich luy dc
1E 00 00 00 A5 BB A6 B8 AC 44 BE D4 A5 40 AC C9 42 6F 73 73 C0 F2 B1 6F C1 5A A4 C0 AC B0 3A 20 25 64 00 00 = 1E 00 00 00 4B 68 69 65 75 20 63 68 69 65 6E 20 6C 61 6E 20 6E 61 79 20 74 68 75 20 64 63 3A 20 25 64 00 00 = Khieu chien lan nay thu dc:
17 00 00 00 A5 40 AC C9 42 4F 53 53 A4 C0 BC C6 B2 D6 BF 6E B9 46 A8 EC 20 25 64 00 = 17 00 00 00 20 54 6F 6E 67 20 64 69 65 6D 20 64 61 75 20 42 4F 53 53 3A 20 25 64 00 = Tong diem dau BOSS:
18 00 00 00 A4 B5 A4 E9 A8 53 A6 B3 A5 40 AC C9 42 4F 53 53 AC 44 BE D4 AC A1 B0 CA 00 00 00 00 = 1C 00 00 00 4B 68 69 65 75 20 63 68 69 65 6E 20 42 4F 53 53 20 6B 20 68 6F 61 74 20 64 6F 6E 67 = Khieu chien BOSS k hoat dong
Thông báo event hoạt động

0A 00 00 00 A4 6A BF B3 A4 73 A4 A7 BE D4 00 00 = 0C 00 00 00 44 61 69 20 48 75 6E 67 20 53 6F 6E = Dai Hung Son
08 00 00 00 B9 64 B3 C0 A4 A7 BE D4 00 00 00 00 = 0C 00 00 00 43 68 69 65 6E 20 43 75 20 4C 6F 63 = Chien Cu Loc
0A 00 00 00 B8 B3 A8 F4 B0 51 A5 EF BE D4 00 00 = 0C 00 00 00 50 68 61 74 44 6F 6E 67 54 72 61 63 = PhatDongTrac
4D 00 00 00 B7 6D B1 CF A6 BF AA 46 A4 47 B3 EC AC A1 B0 CA A4 77 B8 67 B6 7D A9 6C A4 46 B3 E1 A1 41 BD D0 A6 55 A6 EC AA B1 AE 61 BB B0 A7 D6 B0 CA A8 AD AB 65 A9 B9 BF F3 AB B0 BB C9 B3 B6 A5 78 AE 69 B6 7D B1 CF B4 A9 A6 E6 B0 CA A7 61 21 00 00 00 = 4D 00 00 00 48 6F 61 74 20 64 6F 6E 67 20 63 75 75 20 4E 68 69 20 4B 69 65 75 20 47 69 61 6E 67 20 44 6F 6E 67 20 62 61 74 20 64 61 75 2E 20 4D 6F 69 20 64 65 6E 20 44 4F 6E 67 20 54 75 6F 63 20 44 61 69 20 64 65 20 74 68 61 6D 20 67 69 61 21 00 00 00 = Thong bao giai cuu Nhi Kieu
3C 00 00 00 A6 55 A6 EC BF CB B7 52 AA BA AA B1 AE 61 2C A7 F0 AB B0 BE D4 B1 4E A9 F3 B1 DF B6 A1 37 C2 49 A5 BF A6 A1 B6 7D A5 B4 2C A6 55 A6 EC BE A8 A7 D6 B0 B5 A6 6E B7 C7 B3 C6 B3 E1 21 00 00 00 00 = 3F 00 00 00 43 61 63 20 62 61 6E 20 74 68 61 6E 20 6D 65 6E 21 74 68 6F 69 20 67 69 61 6E 20 63 6F 6E 67 20 74 68 61 6E 68 20 73 61 70 20 62 61 74 20 64 61 75 2E 48 61 79 20 63 68 75 61 6E 20 62 69 21 00 = Cac ban than men!thoi gian cong thanh sap bat dau.Hay chuan bi!
3D 00 00 00 A6 55 A6 EC BF CB B7 52 AA BA AA B1 AE 61 2C A7 F0 AB B0 BE D4 AE C9 B6 A1 A4 77 B8 67 B6 7D A9 6C A4 46 2C BD D0 A4 6A AE 61 BF E3 B6 56 AB 65 A9 B9 BE D4 B3 F5 B0 D1 BE D4 B3 E1 21 00 00 00 = 3D 00 00 00 43 61 63 20 62 61 6E 20 74 68 61 6E 20 6D 65 6E 21 54 68 6F 69 20 67 69 61 6E 20 63 6F 6E 67 20 74 68 61 6E 68 20 63 68 69 6E 68 20 74 68 75 63 20 62 61 74 20 64 61 75 20 6E 68 65 21 00 00 00 = Cac ban than men!Thoi gian cong thanh chinh thuc bat dau nhe!

Khung chat
0B 00 00 00 28 A8 74 B2 CE A4 BD A7 69 29 3A 00 = 0B 00 00 00 28 48 65 20 74 68 6F 6E 67 29 3A 00 = (He thong):
08 00 00 00 28 AF AB 29 A4 D1 AF AB 00 00 00 00 = 0B 00 00 00 28 54 68 61 6E 29 54 54 68 61 6E 00 = (Than)TThan
04 00 00 00 28 A5 FE 29 00 00 00 00 = 06 00 00 00 28 54 6F 61 6E 29 00 00 = (Toan)
08 00 00 00 28 BB B4 29 A4 D1 AF AB 00 00 00 00 = 0B 00 00 00 28 4E 68 65 29 54 2E 54 68 61 6E 00 = (Nhe)T.Than
08 00 00 00 B8 B9 AE A8 AE A8 B8 DC 00 00 00 00 = 08 00 00 00 54 68 69 20 74 68 61 6D 00 00 00 00 = (Thi tham)
04 00 00 00 28 B1 4B 29 00 00 00 00 = 05 00 00 00 28 4D 61 74 29 00 00 = (Mat)
04 00 00 00 28 47 4D 29 00 00 00 00 = 04 00 00 00 28 47 4D 29 00 00 00 00 = (GM)
04 00 00 00 28 B6 A4 29 00 00 00 00 = 05 00 00 00 28 44 6F 69 29 00 00 00 = (Doi)
04 00 00 00 28 B9 CE 29 00 00 00 00 = 06 00 00 00 28 44 6F 61 6E 29 00 00 = (Doan)
04 00 00 00 28 B7 F9 29 00 00 00 00 = 06 00 00 00 28 4D 69 6E 68 29 00 00 = (Minh)


Giải thích: đoạn đầu là ký tự gốc = đoạn ký tự sẽ thay thế = ký tự hiện trong game


Xin thông báo, bây giờ là 04:25 AM