TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Cần bán (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=53)
-   -   All server Topic yêu cầu thay đổi nội dung bài viết ở box Cần Bán (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=16349)

oetuK 08-01-2013 06:24 AM

Topic yêu cầu thay đổi nội dung bài viết ở box Cần Bán
 
Theo Nội quy box Làm ăn nhỏ chỉnh sửa bổ sung ngày 8.1.2013:

Trích:

** Tất cả các bài viết nằm trong box Cần bán sẽ không cho phép thành viên tự chỉnh sửa mà bắt buộc thông qua mod (đăng kí tại topic tương tự topic đăng kí đổi tên bài viết) nhằm tránh tình trạng lừa đảo xong xóa thông tin hoặc sau khi bài viết được duyệt thì chỉnh sửa lại nội dung không đạt so với yêu cầu được duyệt !
Các bạn muốn chỉnh sửa nội dung bài viết của mình vui lòng đăng kí theo mẫu tại đây:

Trích:

Link topic cần sửa:
Nội dung cần chỉnh sửa: (Ghi chi tiết)

maketing 08-01-2013 08:16 AM

Link topic cần sửa:http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=10324
Nội dung cần chỉnh sửa: STK: Trung Gian mod Kang - GD trực tiếp - Hoặc Mua sẽ đưa.

huyhoang 08-01-2013 09:34 AM

http://diendan.tsonlinevn.com/images/icons/icon1.gif
Link topic cần sửa:http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=15813
Nội dung cần chỉnh sửa: Giao dich qua Trung Gian mod Dien dan hoặc qua admin Truong Minh - GD trực tiếp Tại Bắc Giang- Mua sẽ đưa tên chủ tài khoản ngân hàng.

sirotq 08-01-2013 12:58 PM

Link topic cần sửa:http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=15968Nội dung cần chỉnh sửa: ghi thêm id acc

team1: thủy hiệp wr92975, acc kéo: wr 37752, wr38517, wr 40921, wr 40935

team2: acc kéo wr268663, 268667, 275384, 275385, 275387

huyhoang 08-01-2013 01:55 PM

Link topic cần sửa:http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=15813

Nội dung cần chỉnh sửa: thêm 5 acc o sever 3-1 Muốn bán
Hình Ảnh:dunce 08-01-2013 03:06 PM

Link topic cần sửa: http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=14572
Nội dung cần thêm: bán Tào tháo rb1 lv 166+ tt tào tháo: 150k

archile 08-01-2013 07:59 PM

Link topic cần sửa: http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=3028
Nội dung cần thêm:

+ Qua các ngân hàng Vietcombank, Đông Á:

Mình muốn nội dung này bỏ vào thẻ ẩn và canh giữa, chỉnh Size 5 cho tên bank và in đậm
*==Đông Á==*
0107331936
Nguyễn Sơn Thành

*==VietcomBank==*
0461000407393
Nguyễn Sơn Thành

ngoài ra còn sử dụng bank của Cỏ 4 Lá

Woo 09-01-2013 12:00 PM

Link topic cần sửa: http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=13677
Nội dung cần chỉnh sửa: Acc Địa hiệp ID 1069390 ( Đã Bán)

tina 09-01-2013 01:02 PM

Link topic cần sửa: http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=12582
Nội dung cần chỉnh sửa: xóa dòng "Hiện còn 1 Team kéo 200 : 1 phong , 2 thủy , 2 hỏa ( 400k cả team kmc )" vì đã bán

luuhuuduc 09-01-2013 01:07 PM

Link topic cần sửa http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=16363
Nội dung cần thêm: mình thêm 2 phần, mình có đánh dấu trong ngoặc, mod thêm giúp mình nha, thks


(thêm dưới phần acc tái sinh)
- Acc chuyển sinh:

(thêm dưới phần "... bạn nào quan tâm pm mình cho xem hình")
Hiện tại mình nghỉ game nên thanh lý hết. Bạn nào mua hàng mình sẽ khuyến mãi tẹt ga những item mình có như item 9x, 10x, ccb, kim tỏa, vk 150, bí cấp, ttmd, mn,... Rất mong được sự ủng hộ của các bạn.


Xin thông báo, bây giờ là 02:22 AM