TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   help!!! (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=10242)

thanhsontc 05-02-2012 03:17 PM

help!!!
 
cac pro uj...e tảj cáj ex zja zớj káj support mà zẫn bj lỗj fjle .OCX là s z....???

júp e zớj T.T

yeubanhgau 05-02-2012 03:29 PM

bạn bị báo thiếu file .OCX thì vào http://www.ocxdump.com/ tìm kiếm down về giải nén vào C\windown\system32 .

atkingvn 05-02-2012 04:42 PM

Tiếng nước nào đây ?

Công Tử Nghèo 05-02-2012 04:45 PM

bạn thiếu file nào thì copy nó vào google thì ra 1 đống sau nó down or copy vào trong đường dẫn
C\windown\system32

Empoleon22044 04-03-2012 07:42 PM

chào bạn !!! hôm qua mình cũng bị lỗi này nhưng đã tìm được cách sửa.

1. bạn gõ tên file đang thiếu .OCX vào máy xem thử bạn có nó hay không ? (nếu có thì copy bỏ vào system32, nếu không thì như các bạn trên đã cho link down về và bỏ vào system32)
2. Bỏ vào xong mở exbot lên chạy thử nếu nó vẫn báo thiếu thì có nghĩa là file chưa được đăng ký.
* Để đăng ký file vào máy, bạn gõ cmd vào search -> chọn "Run as Administrator" nó sẽ hiện ra cái bảng cmd.
http://i285.photobucket.com/albums/l...nVA/cmdpic.png
* Để ý cái chỗ mình vòng nó lại bằng màu, click vào đó gõ "regsvr32 file.OCX" (không dấu "). Ví dụ bạn thiếu MSCOMCTL.OCX thì gõ vào là regsvr32 MSCOMCTL.OCX như hình sau
http://i285.photobucket.com/albums/l...VA/cmdpic2.png
* Lưu ý khi gõ vào xong phải bấm enter nó sẽ báo là "DllRegisterServer in MSCOMCTL.OCX succeeded" (hoặc là file nào đó của bạn muốn register.OCX)

3. Xong rồi ra chạy thử exbot xem nó còn báo thiếu gì nữa không. Nếu có thiếu mấy file như là .OCX hoặc .DLL thì bạn làm tương tự như trên, copy file bỏ vào system32 rồi mở cmd ra đăng ký file đó vào. (nhớ là phải có file vào system32 rồi mới đăng ký cmd nhé không là cmd nó không xác nhận đâu)

Good luck!!

Thanhdaica 04-03-2012 11:20 PM

Bố khỉ cái ngôn ngữ. Bọn teen bây giờ điên hết rồi. Tiếng mẹ đẻ còn đ....éo ăn ai nữa là bày đặt tiếng thổ mừ.


Xin thông báo, bây giờ là 04:25 AM