TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Một số file cần thiết cho Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24706)

Conquest312 21-07-2018 03:01 PM

Một số file cần thiết cho Extremebot
 
Extremebot có rất nhiếu file, trong đó đặc biệt cần thiết ở các file như: Map, Door, Npc, Item, Skill, Mapname và các file cần có để chạy được Extremebot. Tôi chỉ có thể chỉnh sửa được 1 số file bên dưới, có gì các bạn bổ sung thêm để nó ngày càng hoàn thiện hơn.
File skill có các skill Quang ám của Ver 11.0, Npc và Item là của Ver 11.0
http://www.mediafire.com/file/duz2a8xz8zv054y/Skill.ini
http://www.mediafire.com/file/1f1hzh05ip6hxx2/Npc.ini
http://www.mediafire.com/file/v2q4nhpq13eapzw/Item.ini
File Map, Door hẹn khi nào có thời gian mới chỉnh sửa được.


Xin thông báo, bây giờ là 07:26 AM