TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Hướng dẫn cơ bản (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=58)
-   -   Hướng dẫn cách Việt Hóa data TS Online (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=24644)

Conquest312 15-10-2017 07:05 PM

Hướng dẫn cách Việt Hóa data TS Online
 
Do gà IT nên chỉ mò biết cách chỉnh sửa data thủ công. Qua bài viết này, ai rành về IT thì nghiên cứu, tìm cách làm khác nhanh hơn nhé!
- Đầu tiên các bạn phải vào google tìm download phần mềm Hex Editor.
- Chuẩn bị các data của TS Online Việt Nam và TS Online của Taiwan hoặc China.
- Chuyển các data TSVN từ Tiếng Việt có dấu thành không dấu bằng cách:
+ Mở phần mềm Hex Editor lên mở file .dat của TSVN. Ví vụ là file NPC.dat
+ Dùng lệnh Replace (Ctrl + R) để thay thế từng ký tự có dâu thành không dấu trong data theo bảng bên dưới:
Code:

Chữ Hoa
80 84 C0 C1 C2 C3 C4 C5 41(A)
90 91 B3 B4 D2 D3 D4 4F(O)
8D 8E C8 C9 CA CB 45(E)
9D 9E B9 BA BB BC BF D9 DA 55(U)
CC CD CE 49(I)
DD 59(Y)
D0 44(D)
Chữ Thường
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 C6 C7 D5 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E7 61(a)
AF B0 B1 B2 B5 B6 B7 BD BE DE F2 F3 F4 F5 F6 F7 FE 6F(o)
A8 A9 AA AB AC AD AE E8 E9 EA EB 65(e)
D1 D7 D8 DF E6 F1 F8 F9 FA FB FC FF 75(u)
B8 EC ED EE EF 69(i)
CF D6 DB DC FD 79(y)
F0 64(d)

Sau khi chuyển xong thì tiến hành load 2 data của TSVN và TSTW (hoặc TSCN) để so sánh:
https://i.imgur.com/xPZnFYm.png
Tiếp theo là chú ý dãy chữ bên dưới
https://i.imgur.com/AOViaKW.png
Ở đây file phía trên là của NTS: ký tự tối đa sẽ xuất hiện trong game là 4 (04) ký tự, còn file bên dưới là của TSVN sẽ là 11 (0B) ký tự theo Hex:
Code:

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A-10
0B-11
0C-12
0D-13
0E-14
0F-15

https://imgur.com/a/mCDL8.png
Chỉnh sửa ở file NTS thành caiGgnourT (10 ký tự). Tiếp theo là chỉnh chữ quy định về ký tự phía trước thành 10.
Tiếp theo kéo xuống làm lần lượt như thế
https://i.imgur.com/J9xsvsW.png
Đó là cách chỉnh sủa của 1 file NPC.dat
Những điều cần lưu ý:
- Trong file NPC của TSTW quy định tối đa được 10 ký tự, còn TSVN thì 14 ký tự. Chữ số quy định này nằm sau chữ R ở hình trên. Đây là cái khó cho những người Việt Hóa data.
- Trong Hex Editor, Ký tự sẽ là ký tự ngược so với game: caiGgnourT = TrươngGiác. Đây cũng là cái khó nhưng từ từ sẽ quen.
- Người Việt Hóa phải làm từng bước và chính xác như vậy, làm sai NPC trong game sẽ không xuất hiện

-------------------------------
Mày mò mấy hôm nay mới tìm hiểu được như vậy. Mọi người nghiên cứu khám phá data và tìm ra bước nào khác làm nhanh hơn không nhé! Làm file NPC cứ sai hoài, do sai 1 chỗ nào đây mà không hay biết :D
Sẽ điên đầu với mấy ký tự mã hóa này :D
File skill.dat cũng tương tự. Các file khác đang tìm hiểu, chủ yếu là quy định về số ký tự tối đa và tìm hiểu xem chữ cái đầu tiên sẽ viết từ ký tự nào trong Hex mới là vấn đề quan trọng.
Từ từ tìm hiểu nhé!
Chúc mọi người sớm thành công!

doanhkiet 15-10-2017 09:56 PM

Để đóng góp cho mn ^^


Xin thông báo, bây giờ là 01:01 AM