TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Mông Cổ 27000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Thú to loạn trại Bắc(TS Thu Phí) (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=184)

Conquest312 27-04-2011 09:18 PM

Thú to loạn trại Bắc(TS Thu Phí)
 
Tên Q: Thú to loạn trại Bắc
Đknv: cs lv 25
Khu vực: Mông Cổ, thôn Hà Sáo
Vật phẩm nhận đc: điểm kinh nghiệm 1%, random giày agi 102 + 3 tt
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến thôn Hà Sáo (27031) nói chuyện Tiểu Mục Đồng, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến bộ lạc Tây Tiên Ti (27011) nói chuyện Đoán Mệnh Tiên, Đoán Mệnh Tiên gia nhập đội ngũ.
3. Quay lại (27031) nói chuyện Tiểu Mục Đồng.
4. Ra khỏi thôn Hà Sáo đi sang góc trái mép bản đồ tiến vào Sào huyệt Sơn thú (27431), tại ngõ vào xảy ra đối thoại.
5. Đi vào trong hang (27531), tại cuối hang chiến đấu với Phì Di, Sơn thú tốt x4, tham chiến Ấu thú phì di x6
6. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

thienchua 09-08-2011 10:12 AM

cho em hỏi Q này TS free có làm được ko nhỉ :-/

Công Tử Nghèo 09-10-2011 10:39 AM

đã test , agi + 37 TT random + 3 anh nhé :D

daothailan 03-12-2011 11:49 AM

Ku test bên thu phí, chứ bên free dễ gì làm được.


Xin thông báo, bây giờ là 02:23 PM