TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Bot Thiết giáp binh 1 con (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=13960)

condomdom1711 22-08-2012 08:11 PM

Bot Thiết giáp binh 1 con
 
Các huynh cho đệ hỏi, đệ dùng extreme bot rồi, lúc trc đã đưa team đến nơi cần phải đến rồi. Nhưng đệ thoát alogin ra, vào phần extreme bot, rồi lập team xong, bấm vào Run Script " Thiet Giap Binh 1 con " nhưng cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, EXP k tăng, k có thông báo gì, để 1 tiếng vẫn vậy luôn

Các huynh cho đệ hỏi là đệ có làm sai hay thiếu các bước nào k ?

heobeomap 22-08-2012 08:13 PM

đánh thử 1 con xong hãy out ra, vô extrem run scip

MrZin 22-08-2012 08:13 PM

TGB k cần ấn nhé, chỉ cần run scrip là chạy thôi. Ấn run scrip trước khi log team nhé bạn. Lần sau n~ câu hỏi này bạn nên vào mục hỏi đáp chung ext bot ấy. Bạn lập 2pic thế này chút nữa Mod cũng del vì vi phạm thôi.

ChuyenGiaMixDo 22-08-2012 08:15 PM

0 ClickNPC 2
1 S.Click 1
1 Confirm
1 S.Click 1
1 S.Click 1

scrip tgb 1 con của bạn đây
bạn thử xem

condomdom1711 22-08-2012 08:18 PM

Đa tạ các huynh, đệ mới chơi lại, nên quên hết, và chưa xài Bot bao giờ, nếu có sai sót gì cứ chỉ giáo đệ

Đệ đã làm được, đa tạ các huynh đã chỉ dạy, đệ ở SV 19 ( số đầu tiên 19, hix ) Nếu các huynh nào ở SV 19 thì huynh đệ mình kết giao ạ

NaraShikamaru 22-08-2012 08:51 PM

Những vấn đề nhỏ thế này mà mọi người ko post vào hỏi đáp chung, cứ lập topic lung tung, loãng box quá, chẳng nỡ del, chỉ biết close.


Xin thông báo, bây giờ là 02:29 PM