TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   vấn đề bot giản dung (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=11810)

axiom 01-05-2012 08:00 PM

vấn đề bot giản dung
 
cho em hỏi là giản dung trong ext bot tên gì thế mọi người ai chỉ giúp em với

tuancr 01-05-2012 08:02 PM

tên là giandung

axiom 01-05-2012 08:03 PM

Trích:

Trích bởi tuancr (Post 149394)
tên là giandung

k có bạn ơi

tuancr 01-05-2012 08:07 PM

(1) Gian Dung
đó chịu chưa

axiom 01-05-2012 08:10 PM

Trích:

Trích bởi tuancr (Post 149396)
(1) Gian Dung
đó chịu chưa

à thấy rồi mà k script dc @@

axiom 01-05-2012 09:07 PM

Trích:

Trích bởi axiom (Post 149397)
à thấy rồi mà k script dc @@

à không mình bị ghost k để ý hèn gì k bot dc ^^


Xin thông báo, bây giờ là 09:02 PM