TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Hướng dẫn sử dụng diễn đàn (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Hướng dẫn Reg nick 4rum (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=9552)

Thỏ Ngọc 25-12-2011 09:38 PM

Hướng dẫn Reg nick 4rum
 
Admin bảo e làm ạ layhonlayhonlayhon

Step 1 :

Step 2 :

Step 3 :

Step 4 :

Step 5 :
Xong thì vào hộp mail của mail bạn dùng để Reg nick mà kích hoạt nhé.
Nick chưa kích hoạt sẽ ko được phép gửi bài.


Good luck laclu


Xin thông báo, bây giờ là 10:57 AM