TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Tây Vực 28000 (Bản thu phí) (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Sống Một Ngày Vì Ngươi (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=4698)

Conquest312 10-08-2011 12:36 AM

Sống Một Ngày Vì Ngươi
 
Tên Q: Sống 1 ngày vì ngươi
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Tây Vực, thành Y Ngô Lý ( Lô Thành Y Ngô)
Vật phẩm nhận được:
Lựa chọn 1: điểm kinh nghiệm nhiều 1%, bùa băng phong x30, bùa kết giới x30
Lựa chọn 2: điểm kinh nghiệm nhiều 0.3%
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đường lớn Y Ngô Lý nói chuyện Tặc Hang Động, đồng ý giúp đỡ.
Đối với char nam:
- Vượt qua sa mạc Xa Sư (nước Đông Sư) đến sa mạc Nhan Thị (nhìn như 1 cái hồ nhỏ), vào bên trong đến Tiến hồ nói chuyện Định Hưng, tiến hành chiến đấu với Chồn 9 đuôi x4
Đối với char nữ:
- Đến đỉnh núi Kiều Qua Lí (Kiều Qua Hắc) đối thoại với Định Hưng, chiến đấu với Thiên Binh x4.
2. Thắng lợi quay về thành Y Ngô Lý nói chuyện Tặc Hang Động hoàn thành nhiệm vụ.


NanoForce 01-05-2015 11:34 AM

Sao ko thấy con nào tên Tặc Hang Động ?

MrZin 01-05-2015 11:46 AM

Trích:

Trích bởi NanoForce (Post 252334)
Sao ko thấy con nào tên Tặc Hang Động ?

http://i.imgur.com/m3yYmm2.png
Why u can't see him?:Onion42: :Onion84::Onion9::Onion8::Onion39::Onion67: :Onion77: :Onion12: :Onion64: :Onion51: :Onion64: :Onion64: :Onion64: :Onion64:

huydaibang 30-01-2017 08:52 AM

đã đến sa mạc xa sư,đi lòng vòng quanh cái hồ chẳng thấy hiện tượng siêu nhiên gì xảy ra cả


Xin thông báo, bây giờ là 08:50 PM