TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Bình Châu 20000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Lữ Bố lần đầu lập công (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=258)

Conquest312 27-04-2011 11:16 PM

Lữ Bố lần đầu lập công
 
Tên Q: Lữ Bố lần đầu lập công
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Thượng Đảng Thành.
Vật phẩm có được: tuấn mã 1 con, búp bê Lữ Bố 10 con, 50 cân chì tùy, Du Vân Kích (lv. 50).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến đối thoại với Sĩ Binh Bình Châu tại cửa thành Thượng Đảng Thành.
Ta lại đến đối thoại với Mã Phu tại Rừng Cây Thượng Đảng, và đối thoại tiếp với Lữ Bố.
Đi đến Sơn Động Tây Sơn, trong động ta đối thoại với Binh Hung Nô và vào chiến đấu với Hô Trụ Tuyền, Khứ Ti, Binh Hung Nô 4 người, Thương Binh HN 4 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

jiimmy 06-09-2011 02:13 AM

động tây sơn ở đâu ạ cả nhà :( em tìm hoài chả thấy ạ

ngquanglam 06-09-2011 10:06 AM

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...3mw151010.jpeg

jiimmy 10-09-2011 04:29 AM

cái quest này bị fix mất rùi huhu

ngquanglam 10-09-2011 09:22 AM

Uh, làm k ra tạ 50 đâu, các item còn lại vẫn ra như bt

2t_divine 02-10-2012 11:32 PM

bác nào cho em lại cái hình xem sơn động Tây sơn ở chỗ nào với... tìm hoài k thấy...


Xin thông báo, bây giờ là 01:08 PM