Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Gig

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between Gig and TiTuoiThichTiTon
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. Gig
  06-09-2012 07:23 PM
  Gig
  loại card 150 = 130k
  400 = 350k
  1k2 = 980k
  KT hien gio chi con 2 cai KT lien thôi giá 150k 2 cái
  co gi thi pm Yh Gig đi
 2. TiTuoiThichTiTon
  06-09-2012 06:37 PM
  TiTuoiThichTiTon
  chao ban!
  Ban co the cho minh biet gia card cu the dc k? them nua la neu nhu minh muon mua KT pet bat k thi b co ban k? nhu KL TL QG Naau....