Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > NguyenLong

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between NguyenLong and Chồng_Yêu
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. Chồng_Yêu
    06-03-2012 12:38 PM
    Chồng_Yêu
    Nóng là nóng ntn? chẳng qua tôi quan tâm đến sự vụ thì tôi nhờ bạn lập nick vào cm thôi. Tại sao cứ thây có member mới là nghĩ ngay đến những cái gì đó lằng nhằng thế