Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > NguyenLong

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between NguyenLong and clbhuusang
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. clbhuusang
  03-08-2011 10:15 AM
  clbhuusang
  em nó xin kìa cho nó 1 con

  PS: chữ ký của anh thật là
 2. clbhuusang
  15-05-2011 08:46 PM
  clbhuusang
  a long có yahoo ko ? add yahoo em nhaz sez.iz_zero