Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > revolutjon

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between revolutjon and hungtyphoon
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. hungtyphoon
    28-08-2013 01:20 PM
    hungtyphoon
    revo ơi, cho xin cái Yh đi. hoặc add yh mình nhe love_is_number00@yahoo.com .
    Định hỏi 1 số chuyện về dev server.