Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > koumuro7c3

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between koumuro7c3 and shinnosu1707
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. koumuro7c3
  01-04-2014 11:09 AM
  koumuro7c3
  không bạn ạ, sv đang bảo trì, chắc là sửa lỗi mất turn khi train
 2. shinnosu1707
  01-04-2014 11:02 AM
  shinnosu1707
  bạn ơi, sv tsbdy có đang chơi đc k bạn?