Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > InvertSoul

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between InvertSoul and sonhasl
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. sonhasl
    04-12-2012 08:59 AM
    sonhasl
    Có ol thì xem hộ vấn đề Ip legna này nhé:cái sv ip 210.242.35.196,mình thử thêm 0,thử dùng file hosts rồi,thử +10 đơn vị rồi mà k sao login vào đc cái IP trên,bác có cách nào khác k@@