Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > OroChimaru

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between OroChimaru and VNchemchetTQ
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. OroChimaru
  18-10-2011 05:26 PM
  OroChimaru
  Xi Ngau=xi ngau 1,Xi ngau 2,Xi ngau 3,Xi ngau 4,Xi ngau 5,Xi Ngau 6

  xi ngau 1=21104=1=510,300=0=0=1=0
  Xi ngau 2=21002=9=1270,260=0=0==0
  Xi ngau 3=21512=1=1230,180=0=0==0
  Xi ngau 4=21104=1=510,300=0=0==0
  Xi ngau 5=21002=13=450,1320=0=0=1=0
  Xi Ngau 6=21002=13=450,1320=0=0==0
 2. VNchemchetTQ
  18-10-2011 05:22 PM
  VNchemchetTQ
  e đây a................