Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > InvertSoul

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between InvertSoul and zHeoDenz
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
 1. zHeoDenz
  10-09-2012 03:39 PM
  zHeoDenz
  Invert ơi. Cái phần chuyển 88 -->92 làm mất NPC update của ts980x đó. Sau khi chuyển sang thì những NPC cũ còn, NPC mới mất hết. Bữa heo xem nhầm, tưởng nó đủ @@
 2. zHeoDenz
  09-09-2012 02:46 PM
  zHeoDenz
  ok ok. Thank Invert
 3. InvertSoul
  09-09-2012 02:40 PM
  InvertSoul
  cách làm NPC 99%
  1. Chuyển NPC gốc: data\NPC.dat (đường dẫn file trên)-> NPC1.dat (đường dẫn file dưới)(click Npc 892).
  2. Tắt phần mềm đi, rồi mở lại cho chắc ăn.
  3. copy tên tiếng việt: daVN\NPC.dat (trên) -> NPC1.dat (dưới)(click NPC 92)
  4. đổi tên NPC1.dat -> NPC.dat rồi copy vào daVN là đc
  Ráng làm VH cho ae chơi nhé bạn