Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > whisky001

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between whisky001 and [R][A][I][N]
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. [R][A][I][N]
    04-01-2014 10:43 AM
    [R][A][I][N]
    bạn ơi sao mình target legna vào WPE nhưng khi bắt gói nó chỉ bắt đc 1 gói size 5 byte chứ ko phải là 22 byte giống như khi log in = alogin. Có thể cho mình yahoo và hướng dẫn được ko. Mình xin hậu tạ