Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Công Tử Nghèo

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between Công Tử Nghèo and Trung_007
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. Trung_007
    03-03-2016 01:26 AM
    Trung_007
    Bạn ơi... cho mình hỏi tại sao mình pót bài trên diễn đàn nó cứ hiện ra cái hộp thoại nhỏ bắt điền id + pass... điền vô nó vẫn cứ tiếp tục hiện cái hộp thoại đó mà ko post đc