Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Tsunade

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between Tsunade and khanhtao
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. khanhtao
    23-03-2015 07:19 PM
    khanhtao
    e chơi tsbdy ấy ạ và nên dùng pet nào ạ e đg train TK DT Tidi còn atk e kb xài con nào