Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > lipkhin

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between lipkhin and kuntony
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. kuntony
  01-09-2012 07:12 PM
  kuntony
  có sdt , hay tài khoản NH của thằng lừa đảo thì send cho tớ cái nhé
 2. kuntony
  31-08-2012 01:51 PM
  kuntony
  Lip edit giúp tớ all ID bị lừa lên nhé , để tớ add vào danh sách