Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Thế giới TSonline > Hình ảnh Tsonline > Hình ảnh skill, pet, item, NPC

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 24-05-2012, 11:46 AM
Cỏ 4 lá's Avatar
Cỏ 4 lá Cỏ 4 lá is offline
Cỏ kage
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Lira
 •   Level: 19 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 451
  Hoạt động: 140 / 8525
  Kinh nghiệm: 5%

  Tham gia: Jan 2012
  Tổng số bài gởi: 420
  Thanks: 333
  Thanked 641 Times in 272 Posts
  TSĐ: 47,869
  Cỏ 4 lá is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default Pet địa rb 1 & 2

  Pet địa rb 1 & 2


  Lv 176 - KT Tư Mã Ý - Nơi thu phục: Quest Bộ mặt thật của Tư Mã Ý


  Lv 150 - KT Đổng Trác - Nơi bắt: Thành Trường An - Quan Trung


  Lv 134 - KT Mã Siêu - TTinh Mã Siêu - Nơi bắt : Lương Châu


  Lv 134 - Dương Tu - TT Dương Tu - Nơi bắt: Quán trà Lạc Dương


  Lv 133 - Lỗ Ca - TTinh Lỗ Tạp - Nơi bắt: Thôn Khải Đạt Cách Lan - Đảo Nhị Châu


  Lv 133 - KT của Tữ Thụ - TTinh Tự Thụ - Nơi bắt : Quan Độ Đại Trại - Việt Châu


  Lv 131 - KT Bàng Đức - Nơi bắt: Lương Châu


  Lv 131 - KT Khảo Lỗ - Nơi bắt: Động Hải Tặc - Ngụy Quốc


  Lv 130 - KT Trương Hợp - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lv 130 - Trần Cung - TTinh TrầnCung - Nơi bắt: Quest: Trận chiến Kình Châu


  Lv 129 - KT Phạm Sư Mạn - Nơi bắt : Thành Phù Nam - Lĩnh Nam


  Lv 126 - KT Tào Tương - TTinh T Chương - Nơi bắt: Thành Hạ Phỉ - Từ Châu


  Lv 126 - Thôi Diễm - TTinh ThôiDiễm - Nơi bắt: Thành Trần Lưu - Việt Châu


  Lv 125 - Tống Kiến - TTinh TốngKiến - Nơi bắt: Bộ lạc Khương Nhân - Lương Châu


  Lv 125 - KT Trương Nhậm - TT Trương Nhiệm


  Lv 125 - KT Quan Tác


  Lv 125 - KT Phạm Tầm - Nơi bắt : Thành Phù Nam - Lĩnh Nam


  Lv 125 - KTThôiChâuBình - TTinh T C Bình - Nơi bắt: Rừng Tín Dương - Kinh Bắc


  Lv 124 - KT Trương Lỗ - TTinh TrươngLỗ


  Lv 123 - Tiểu Kim - Nơi bắt : Cao Cư Lệ


  Lv 121 - KT C.ập - Nơi bắt: Thôn Hà Sáo - Mông Cổ


  Lv 121 - KT Nhan Lương - TTinh NhanLương - Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 120 - KT Trương Giác - TTinh Tr.Giác - Nơi bắt: Thành Cự Lộc - Dự Châu


  Lv 117 - KT Văn Xẩu - TTinh Văn Xú - Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 117 - Thẩm Phối - TTinh Thẩm Phối - Nơi bắt: Con hẻm Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 115 - Mã Đại - TTinh Mã Đại - Nơi bắt : Lương Châu


  Lv 113 - KT Lưu Hòa - TTinh Lưu Hoa - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 112 - KT Quách Hoài - Nơi bắt: Trại Kỳ Sơn - Lương Châu


  Lv 111 - KT cao Thuận - TTinh CaoThuận - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan


  Lv 110 - KT Trương Nhượng - Nơi bắt: Thành Lạc Dương - Việt Châu


  Lv 110 - Hoa Hùng - TTinh Hoa Hùng - Nơi bắt: Phạm Thủy Quan - Việt Châu


  Lv 110 - KT của Lưu Bị - TT Lưu Bị - Nơi bắt: Trác Quận - U Châu


  Lv 109 - KT Đổng Văn - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan


  Lv 109 - KT Sa Tuấn - Nơi bắt : Thành Đô - Ích Châu


  Lv 106 - KTTưởngNghĩaCừ - TTinh TNghĩaCừ


  Lv 106 - KT KimXuânHoa - TTinh T X Hoa - Nơi bắt: Thành Trần Lưu - Việt Châu


  Lv 106 - KT Lý Dư - TTinh LýNho - Nơi bắt: Thành Lạc Dương - Việt Châu


  Lv 105 - KT Đổng Việt - TT Đổng Việt - Nơi bắt: Thành Lạc Dương


  Lv 104 - KT Nữ Vương - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 103 - KT Đổng Chiêu - TTinhĐổngChiêu - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lv 102 - KT Đổng Hoàng - TTinh Đ Hoàng - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan


  Lv 101 - KTNghiêmBạchHổ - TTinh Ngh.Bạch - Nơi bắt: Gate Từ Châu - Giang Đông


  Lv 100 - KT Võ Châu - TT Võ Châu - Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ - Từ Châu


  Lv 099 - KT Ngưu Phụ


  Lv 096 - KT Lý Thuật - TTinh Lý Thuật


  Lv 095 - KT Trương Tú


  Lv 094 - KT Tiểu Kiều - TTinh TiểuKiều


  Lv 094 - KT ThầnVuQuỳnh - TTinh TVQuỳnh - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 094 - KT Phàn Trù


  Lv 093 - Triệu.H.Cương - Nơi bắt: Sơn Động Triều Ca


  Lv 093 - KT Dương Nhậm - Nơi bắt: Gate Tạ Cúc - Ích Châu


  Lv 093 - KT Dương Phong - Nơi bắt: Thôn rượu Tuyền - Lương Châu


  Lv 092 - KT Hàn Mãnh - TTinh Hàn Mãnh


  Lv 092 - KT của cao Lãm - TTinh Cao Lãm - Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu


  Lv 092 - KT Lưu Quý - TT Lưu Quý


  Lv 092 - KT Quách Đồ - TTinh Quách Đồ


  Lv 092 - KT TriệuNghiễm - TTinh TrNghiễm


  Lv 092 - KT Diêm Phố - Nơi bắt: Thành Nam Trịnh - Ích Châu


  Lv 091 - KT Lý Túc - TTinh Lý Túc - Nơi bắt: Phạm Thủy Quan - Việt Châu


  Lv 091 - KT Từ Vinh


  Lv 090 - KT Tả Linh - TTinh Tả Linh - Nơi bắt: Trại Trần Thương - Quan Trung


  Lv 089 - KT Tô Do


  Lv 089 - KT Triệu Ngung


  Lv 088 - KT Dư Phu La - TTinh Ư Phù La - Nơi bắt: Quest: Thảo phạt khăn vàng


  Lv 088 - Viên Thuật - Nơi bắt: Thọ Xuân - Từ Châu


  Lv 088 - KT Ti Trạm - TTinh Ti Trạm


  Lv 088 - KT Lôi Đồng


  Lv 088 - KT Hà Quỳ - TTinh Hà Quỳ - Nơi bắt: Sơn động Thọ Xuân - Từ Châu


  Lv 088 - KT Tân Bình - TTinh Tân Bình


  Lv 082 - KT Phùng Kỷ - TTinh PhùngKỷ


  Lv 082 - KT Đặng Chi - Nơi bắt: Thành Đô - Ích Châu


  Lv 081 - KT Tự Hộc - TT Trù Hạo


  Lv 079 - KT ThươngThăng - Nơi bắt: Thôn Đông Trị - Dương Châu


  Lv 079 - KT Võ An Quốc - TT Võ Châu - Nơi bắt: Thành Bắc Hải - Thanh Châu


  Lv 079 - KT Tập Trinh


  Lv 079 - KT Khiên Chiêu - TTinh K Chiêu - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lv 078 - KT Viên Thượng - TTinh V Thượng - Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 078 - KT Quản Hạt - TT Quản Hạt


  Lv 078 - KT Lý Phu - TT Lý Phù


  Lv 078 - KT Mã Tương


  Lv 077 - KT Y Khai


  Lv 076 - KT Tữ Tống


  Lv 074 - KT Cao Can - Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu


  Lv 073 - KT Thái Dương - TT Thái Dương


  Lv 072 - KTTrươngMThành - TTinh TrMThành


  Lv 070 - KT của Dư Độc - Nơi bắt: Rừng Đôn Khươu - Thanh Châu


  Lv 069 - KT Dương Tùng - TT Dương Tùng - Nơi bắt: Thành Nam Trịnh - Ích Châu


  Lv 068 - KT Tư Mã Lãng - TTinh TưMãLãng


  Lv 067 - KT Chung Bửu - Nơi bắt: Thanh Châu


  Lv 066 - KT Lý Đại Mục


  THÂN!  View more random threads same category
  ***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
  Copy nội dung dưới đây gửi đến bạn bè!
  Chữ kýcủa Cỏ 4 lá
  Tài sản của Cỏ 4 lá
  Ba Đậu Yêu Phong Ba Đậu Yêu Phong Ái Thần BĐY (Phong) BDY Cát Phổ Sái Ái Thần BĐY (Phong) Ba Đậu Yêu Phong Ba Đậu Yêu Phong

  thay đổi nội dung bởi: NaraShikamaru, 04-04-2014 lúc 01:20 AM
  The Following 3 Users Say Thank You to Cỏ 4 lá For This Useful Post:
  DoiLyCu (13-06-2014), Fuuko (13-08-2013), truong_ant (08-12-2016)

  Tags
  pet dia rb 1 2, pet he dia rb 1 2, pet hoa rb 1 2, pet phong rb 1 2, pet rb 1 2, pet địa rb 1 2, đổng trác tsonline

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến