Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Thế giới TSonline > Hình ảnh Tsonline > Hình ảnh skill, pet, item, NPC

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 26-04-2011, 08:46 AM
dolaband dolaband is offline
Badoyau Hỏa
 • Đang chơi: 8
 • Tên nhân vật: TiểuMẩn
 •   Level: 19 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 458
  Hoạt động: 144 / 10036
  Kinh nghiệm: 32%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 433
  Thanks: 1
  Thanked 69 Times in 28 Posts
  TSĐ: 17,646
  dolaband is on a distinguished road
  Default Hình ảnh NPC Hỏa ATK rb1+2

  Hình ảnh NPC Hỏa ATK rb1+2


  Lv 150 - KT Lữ Bố - Nơi bắt : Thành Trường An - Quan Trung

  Lv 150 - KT Yêu Quỷ Vương - Có đc nhờ làm Q Quỷ Vương hoàn lương
  Bản thu phí

  Bản free

  Lv 135 - KT Điển Vi - TTinh Điển Vi - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lv 134 - KT Trương Phi - TTinh Tr Phi - Nơi bắt : Trác Quận - U Châu


  Lv 134 - KT Trương Liêu - TT Trương Liêu - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lv 132 - KT Từ Hoảng - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 131 - KT+TT Hứa Chử - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 130 - KT Hạ Hầu Đôn - TTinh HạHầuĐôn - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lv 128 - KT Hạ HầuHuyên - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu

  View more random threads same category
  ***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
  Copy nội dung dưới đây gửi đến bạn bè!
  Chữ kýcủa dolaband

  biết bao ngày xa cách giờ đây phải chịu ngăn cách bởi cây cầu
  Tài sản của dolaband
  Ác ma Ba Đậu Yêu (DevilBaDou) Ba Đậu Yêu Lưu lang
    #2  
  Old 26-04-2011, 08:53 AM
  dolaband dolaband is offline
  Badoyau Hỏa
 • Đang chơi: 8
 • Tên nhân vật: TiểuMẩn
 •   Level: 19 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 458
  Hoạt động: 144 / 10036
  Kinh nghiệm: 32%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 433
  Thanks: 1
  Thanked 69 Times in 28 Posts
  TSĐ: 17,646
  dolaband is on a distinguished road
  Default

  Lv 127 - KT Trương Bao - Nơi bắt : Thôn Lương Trung - Ích Châu

  Lv 124 - KT Bàng Dục - TTinh Bàng Dục - Nơi bắt : Thôn Rượu Tuyền - Lương Châu


  Lv 117 - KT Phù La Hàn - Nơi bắt : Bộ lạc Tây Tiên Ti - Mông Cổ

  Lv 114 - KT Mã Lang - Nơi bắt : A Lí sơn thần mộc - Đảo nhỏ Nhị Châu

  Lv 112 - Lạc Tiến - TTinh Nhạc Tấn - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lv 110 - KT Điển Mãn - TTinh Điển Mãn - Nơi bắt : Trại Hợp Phỉ - Từ Châu


  Lv 106 - Hoàng Phủ - TTinh H P Tung - Nơi bắt : Gate từ Từ Châu sang Việt Châu


  Lv 105 - KT Phụng Nhi - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc

  Lv 105 - Hàn Đang - TTinh HànĐương - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


  Chữ kýcủa dolaband

  biết bao ngày xa cách giờ đây phải chịu ngăn cách bởi cây cầu
  Tài sản của dolaband
  Ác ma Ba Đậu Yêu (DevilBaDou) Ba Đậu Yêu Lưu lang
    #3  
  Old 26-04-2011, 09:07 AM
  dolaband dolaband is offline
  Badoyau Hỏa
 • Đang chơi: 8
 • Tên nhân vật: TiểuMẩn
 •   Level: 19 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 458
  Hoạt động: 144 / 10036
  Kinh nghiệm: 32%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 433
  Thanks: 1
  Thanked 69 Times in 28 Posts
  TSĐ: 17,646
  dolaband is on a distinguished road
  Default

  Lv 104 - KT Tào Hồng - TTinh Tào Hồng - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 103 - KT Triệu Ngang - Nơi bắt : Gate từ Lương Châu sang Tây Vực

  Lv 103 - Tào Chân - TTinh Tào Chân - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lv 103 - KT Bàng Hy - Nơi bắt : Sơn động Miên Trúc - Ích Châu

  Lv 102 - Tào Hưu - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc

  Lv 101 - KT của Dư Cấm - TTinh Vu Cấm - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lv 100 - KT của Lý Điển - TTinh Lý Điển - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lv 100 - KT TônTh.Hương - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


  Lv 097 - KT HạHầuThượng - TT HHThượng - Nơi bắt : Hang động từ Việt Châu sang Kinh bắc


  Lv 096 - KT Lý Quyết - Nơi bắt : Gate từ Việt Châu sang Trung Nguyên

  Lv 095 - KT Xa Trụ - TTinh Xa Trụ - Nơi bắt : Thôn Linh La - Dương Châu


  Lv 094 - KT Tào Thuần - TTinh TàoThuần - Nơi bắt : Gate từ Việt Châu sang Kinh Bắc


  Lv 092 - KT Lưu Nhược - Nơi bắt : Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc

  Lv 092 - KT Lưu Triển - Nơi bắt : Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc

  Chữ kýcủa dolaband

  biết bao ngày xa cách giờ đây phải chịu ngăn cách bởi cây cầu
  Tài sản của dolaband
  Ác ma Ba Đậu Yêu (DevilBaDou) Ba Đậu Yêu Lưu lang
    #4  
  Old 26-04-2011, 09:18 AM
  dolaband dolaband is offline
  Badoyau Hỏa
 • Đang chơi: 8
 • Tên nhân vật: TiểuMẩn
 •   Level: 19 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 458
  Hoạt động: 144 / 10036
  Kinh nghiệm: 32%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 433
  Thanks: 1
  Thanked 69 Times in 28 Posts
  TSĐ: 17,646
  dolaband is on a distinguished road
  Default

  Lv 092 - KT Phan Chương - TTinh P Chương - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Dương Châu


  Lv 091 - KT Triệu Nga - Nơi bắt : Thôn Cao Động - Quan Trung


  Lv 091 - KT Lữ Kiền - TTinh Lữ Kiền - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lv 089 - KT Lương Tập - TTinh Lương Tập - Nơi bắt : Thành Hà Đông - Bình Châu


  Lv 088 - KT Đặng Hiền - Nơi bắt : Ích Châu

  Lv 087 - KT Trương Hỷ - Nơi bắt : Trại Hợp Phỉ - Từ Châu

  Lv 086 - Hàn Hạo - TTinh Hàn Hạo - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lv 085 - KT Điền Dự - TTinh Điền Dự - Nơi bắt : Nhai Môn Quan - Bình Châu


  Lv 082 - KT Tiên Vu Phụ - Nơi bắt : Rừng Giang Lăng - Kinh Bắc

  Lv 082 - Lý Thông - TTinh Lý Thông - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


  Lv 081 - KT H.Đạo Vinh - TT Hình.Đ.Vinh - Nơi bắt : Kinh Nam


  Lv 074 - KT Lộ Chiêu - TTinh Lộ Chiêu - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu


  Lv 073 - KT Sử Hoán - TTinh Sử Hoán - Nơi bắt : Gate bến Mạnh Tân - Lạc Dương


  Lv 070 - KT Chu Trị - TT Chu Trị - Nơi bắt : Thành Ngô Quận - Dương Châu


  Lv 069 - KT Châu Linh - TTinh Chu Linh - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


  Lv 065 - KT+TT C.TônKhuyến - Nơi bắt : U Châu


  Lv 043 - KT Âu Lực Cư - Nơi bắt : Vùng tuyết quan ngoại - U Châu


  Lv 040 - KT Tôn Trọng - Nơi bắt : Thành Cự Lộc - Dự Châu

  Chữ kýcủa dolaband

  biết bao ngày xa cách giờ đây phải chịu ngăn cách bởi cây cầu
  Tài sản của dolaband
  Ác ma Ba Đậu Yêu (DevilBaDou) Ba Đậu Yêu Lưu lang

  thay đổi nội dung bởi: dolaband, 26-04-2011 lúc 09:24 AM
  The Following User Says Thank You to dolaband For This Useful Post:
  mybabe (19-06-2011)

  Tags
  ảnh, hình, hỏa, hoa atk, ly dien rb1, npc hỏa atk rb1, pet npc hỏa atk rb1, trieu nga tsonline, ts tw rb 1 2, tsonline hoa atk

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến