Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > Thế giới TSonline > Download tools, bot Tsonline > Legna

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 21-07-2012, 03:19 AM
boyschool1981's Avatar
boyschool1981 boyschool1981 is offline
Badoyau Tâm
 • Đang chơi: TS Macau 980x (FREE)
 • Server: 20
 • Tên nhân vật: Mr5
 •   Level: 3 [LevelLevel]
  Sức sống: 0 / 60
  Hoạt động: 7 / 1110
  Kinh nghiệm: 41%

  Tham gia: Jul 2012
  Tổng số bài gởi: 22
  Thanks: 0
  Thanked 5 Times in 4 Posts
  TSĐ: 1,488
  boyschool1981 is on a distinguished road
  Default help về hàm lenga

  help về hàm lenga


  đây là scrip fram sc mình lấy trên diễn đàn, mình dùng nó để tạo và xoá gà, mình chĩnh đc nó chạy vào tiên trang thôi, chĩnh mãi mà nó ko chịu vào lấy cuốc khi xuống núi, ai Pro về lenga chĩnh hộ mình với thanks nhìu , mình chơi TS980x sevr 20 , nêu' cảm thấy ko đc riêng tư khi chĩnh xong có thể send vào mail hộ mình nhé boytocdai99@yahoo.com

  uint mapid = 12001;
  uint id_chupt = ; // chu pt

  int kiemtra
  int btq=0;

  string tenga = "";
  string pass = "";
  string amma = "";
  bytecheck=0;

  void xuongnui()
  {
  if (ts.Character.mapid >= 10800 &&ts.Chaacter.mapid <= 10820 {
  debug("Tạo gà thành công");
  ts.Warp(1);
  ts.SndEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd() ;ts.SendEnd();ts.SendEnd);ts.SendEnd();ts.SendEnd( );
  }
  else if (ts.Characte.mapid >= 10850 && ts.Character.mapid <= 10870) {
  ts.Walk(1222,255)ts.delay(500);ts.ClickOnNPC(2);
  ts.SelectChoice(1);
  ts.SendEnd();s.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd() ;ts.SendEnd();ts.SendEnd();tsSendEnd();ts.SendEnd( );ts.SendEnd();
  ts.Warp(2);
  ts.SelectChoic(1);
  ts.SendEnd();
  }
  }

  void DiBanDo()
  {
  if (ts.Characte.mapid==12003 ){ ts.Warp(1);}
  else if((ts.Character.mapid == 12002)&&(ts.Character.x==130)) {ts.Warp(3);}
  else if((ts.Character.mapid == 12002)&&(ts.Character.x==1170)){ts.Warp(3);}
  else if((ts.Character.mapid == 12002)&&(ts.Character.x==1050)){ts.Warp(2);}
  else if((ts.Character.mapid == 12304)&&(ts.Character.x==230)&&kiemtra==0) { ts.ClickOnNPC(4);
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SelectCh oice(1); ts.SendEnd();
  ts.SendEnd(); ts.SendEnd();ts.SendEnd();
  ts.SendEnd();ts.delay(500);ts .ClickOnNPC(100);ts.Warp(1);
  }
  else if((ts.Character.mapid == 12304)&&(ts.Character.x==230)&&kiemtra==1) { ts.ClickOnNPC(4);
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd( );ts.SendEnd();
  ts.SendEnd();ts.delay(1000);
  kiemtra=0; check=1; ts.ClickOnNPC(100);
  Slot oSlot = (Slot)ts.MyItems[2];
  if (oSlot.itemid == 46037 && oSlot.num==3) { Stop(); }
  else
  {
  ts.Warp(1);
  }
  }
  else if((ts.Character.mapid == 12001)&&(ts.Character.x==110)&& check==0){ts.Warp(11);}
  else if((ts.Character.mapid == 12223)){ts.Warp(1);}
  else if((ts.Character.mapid == 12001)&&(ts.Character.x==170)) {ts.Warp(12);}
  else if((ts.Character.mapid == 12000)&&(ts.Character.x==1230)&&(check==0)){ts.War p(22);}
  else if((ts.Character.mapid == 12801)&&(ts.Character.x==250)){ts.Warp(2);}
  else if((ts.Character.mapid == 12804)&&(ts.Character.x==210)){ts.Warp(2);}
  else if((ts.Character.mapid == 12805)&&(ts.Character.x==190)){ts.SetTimerOnOff(tr ue);}
  else if((ts.Character.mapid == 12804)&&(ts.Character.x==2330)){ts.Warp(1);}
  else if((ts.Character.mapid == 12801)&&(ts.Character.x==2310)){ts.Warp(1);}
  else if((ts.Character.mapid == 12000)&&(ts.Character.x==830)){ts.Warp(12);}
  }

  public override void MyAttack()
  {
  CharacterInfo MyChar = ts.Character;
  ts.SendAttack(MyChar.Row, MyChar.Col, 0, 2, 17001);
  }

  public override void BattleStarted()
  {
  }

  public override void BattleStoped()
  {
  if (btq==0)
  {
  kiemtra=1;
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd( );
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd( );
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();
  ts.StopParty();
  ts.Warp(1);
  }
  }

  public override void doRecvQuestion()
  {
  btq=1;
  }

  public override void ResponseAnswer()
  {
  ts.Answer(1);
  }
  public override void FinishAnswer()
  {
  if (ts.Character.mapid == mapid && check==1) {ts.delay(300);ts.SetTimerOnOff(true);}
  if (ts.Character.mapid == 12805) {ts.Warp(1);}
  if (ts.Character.mapid == 12804) {ts.Warp(1);}
  if (ts.Character.mapid == 12801) {ts.Warp(1);}
  if (ts.Character.mapid == 12001) {ts.Warp(12);}
  if (ts.Character.mapid == 12304) {ts.Warp(1);}
  if (ts.Character.mapid == 12000) {ts.Warp(12);}
  if (ts.Character.mapid == 12002) {ts.Warp(3);}
  }

  void checkItem()
  {
  Slot oSlot = (Slot)ts.MyItems[2];
  if (oSlot.itemid ==0 && oSlot.num==0) { Stop(); }
  else if (oSlot.num==3) { Stop(); }
  else
  {
  ts.Chat("trade",808799);
  ts.delay(200);
  ts.Chat("datd,808799);
  ts.delay(200);
  ts.Chat("giaodich",808799);
  ts.delay(200);
  ts.SetTimerOnOff(true);
  }

  }

  public override void Start()
  {
  ts.CreateCharName(tenga);
  ts.CreateChar(2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6, pass,amma);
  }

  public override void CreateCharacter()
  {
  debug("Xóa gà thành công",0x000ABC);
  debug("Đang tạo gà, đợi chút...",0x00ADEF);
  ts.CreateCharName(tenga);
  ts.CreateChar(2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6, pass,amma);
  }

  public override void Stop()
  {
  ts.DeleteChar(pass,amma);
  }

  public override void NpcDialogMenu(ushort DialogId)
  {
  debug("Dialog Menu ID="+DialogId.ToString());
  }

  public override void NpcDialog(ushort DialogId)
  {
  debug("Dialog Menu ID="+DialogId.ToString());
  }
  public override void warpFinish()
  {
  xuongnui();
  DiBanDo();
  if (ts.Character.mapid == mapid && check==1) {ts.delay(300);ts.SetTimerOnOff(true);}
  }

  public override void OnTimer()
  {
  if((ts.Character.mapid == 12805)&&(ts.Character.x==190)){ts.RequestParty(id_ chupt); }
  else if (ts.Character.mapid == mapid && check==1) {checkItem();}
  }
  public override void RequestPartyAcceptFrom(uint PlayerId)
  {
  debug("PlayerId xin party: "+PlayerId.ToString());
  if (PlayerId == id_chupt) {ts.AcceptParty(PlayerId); ts.SetTimerOnOff(false);}
  }

  public override void AcceptedParty(uint PlayerId)
  {
  debug("PlayerId da dc party: "+PlayerId.ToString());
  if (PlayerId == id_chupt) {
  ts.ClickOnNPC(11);
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd( );
  }
  }

  public override void AcceptedPartyFrom(uint PlayerId)
  {
  debug("PlayerId chu party: "+PlayerId.ToString());
  }
  public override void PartyStop(uint playerid)
  {
  }  public override void InitBot()
  {
  kiemtra=0;
  btq=0;
  ts.SetTimerOnOff(false);
  if (ts.Character.mapid > 10871 && ts.Character.mapid != 12805 ) {Stop();}
  if (ts.Character.mapid == 12805) {ts.Warp(1);}
  ts.SetReconnectTime(1);
  xuongnui();
  }


  Tài sản của boyschool1981
  Trả Lời Với Trích Dẫn
    #2  
  Old 21-07-2012, 03:21 AM
  prince93 prince93 is offline
  Badoyau Tâm
 • Đang chơi: TS Macau 980x
 • Server: 20
 • Tên nhân vật: PhongVoKhuyet
 •   Level: 1 [Level]
  Sức sống: 0 / 21
  Hoạt động: 3 / 442
  Kinh nghiệm: 86%

  Tham gia: Oct 2011
  Tổng số bài gởi: 9
  Thanks: 33
  Thanked 4 Times in 3 Posts
  TSĐ: 2,372
  prince93 is on a distinguished road
  Default

  farm kinh thế
  Tài sản của prince93
  Thần tài Tiên Nhân Long Thủ Chiêu Tài Đồng Tử Ái Thần BĐY (Phong) Ái Thần BĐY (Thủy)
  Trả Lời Với Trích Dẫn
    #3  
  Old 21-07-2012, 03:35 AM
  wind1706's Avatar
  wind1706 wind1706 is offline
  Badoyau Địa
 • Đang chơi: TS Taiwan miễn phí (FREE)
 • Server: 1
 • Tên nhân vật: Cherish
 •   Level: 27 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 672
  Hoạt động: 330 / 12555
  Kinh nghiệm: 88%

  Tham gia: May 2012
  Nơi Cư Ngụ: Việt Nam ♥
  Tổng số bài gởi: 990
  Thanks: 614
  Thanked 629 Times in 357 Posts
  TSĐ: 49,132
  wind1706 is on a distinguished road
  Default

  vãi cả farm
  Chữ kýcủa wind1706
  Tài sản của wind1706
  Điện Mẫu Tiểu Kiều reborn 2 Đại Kiều reborn 2 Điêu Thuyền reborn 2 Tôn Thượng Hương reborn 2 Hỏa Đức Tinh Quân Naly reborn 1 Điện Mẫu Lôi Công
  Trả Lời Với Trích Dẫn
    #4  
  Old 21-07-2012, 03:46 AM
  Know to Die Now's Avatar
  Know to Die Now Know to Die Now is offline
  Blaz ... blaz ...
 • Server: 3
 • Tên nhân vật: Ryrytas
 •   Level: 19 [LevelLevelLevel]
  Sức sống: 0 / 463
  Hoạt động: 147 / 9733
  Kinh nghiệm: 53%

  Tham gia: Aug 2011
  Nơi Cư Ngụ: Soul Society
  Tổng số bài gởi: 443
  Thanks: 228
  Thanked 535 Times in 190 Posts
  TSĐ: 12,058
  Know to Die Now is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default

  Cái vụ tạo xoá này chắc chẳng ai chỉ đâu, 1 sv mà tạo-xoá cùng lúc 10 con gà thôi là lag tưng dzái roài =.=' Ai biết cũng đừng nên share làm gì.
  Chữ kýcủa Know to Die Now  Tài sản của Know to Die Now
  Đại Kiều reborn 2 Tiểu Kiều reborn 2 Quan Vũ reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Trương Phi reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Điêu Thuyền reborn 2
  Trả Lời Với Trích Dẫn
    #5  
  Old 21-07-2012, 04:03 PM
  boyschool1981's Avatar
  boyschool1981 boyschool1981 is offline
  Badoyau Tâm
 • Đang chơi: TS Macau 980x (FREE)
 • Server: 20
 • Tên nhân vật: Mr5
 •   Level: 3 [LevelLevel]
  Sức sống: 0 / 60
  Hoạt động: 7 / 1110
  Kinh nghiệm: 41%

  Tham gia: Jul 2012
  Tổng số bài gởi: 22
  Thanks: 0
  Thanked 5 Times in 4 Posts
  TSĐ: 1,488
  boyschool1981 is on a distinguished road
  Default

  ai vào xem hộ cách đặt hàm như thế đúng ko vậy, nó cứ báo lổi ( { } , ai chỉ mình với  }
  else if ((ts.Character.mapid >= 10850 && ts.Character.mapid <= 10870){ts.Warp(1));}
  ts.Walk(822,295);ts.delay(500);ts.ClickOnNPC(1);
  ts.SelectChoice(1);
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd( );
  ts.Warp(1);
  }
  {
  else if (ts.Character.mapid >= 10850 && ts.Character.mapid <= 10870){
  ts.Walk(1222,255);ts.delay(500);ts.ClickOnNPC(2);
  ts.SelectChoice(1);
  ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd( );ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEnd();ts.SendEn d();ts.SendEnd();
  ts.Warp(2);
  ts.SelectChoice(1);
  ts.SendEnd();
  }
  Tài sản của boyschool1981
  Trả Lời Với Trích Dẫn

  Tags
  100 int = 1000 dame tstw, download lenga, hepl ve ham rand, lenga, truyen hinh btq1, www.phar janam lenga ham

  Ðiều Chỉnh
  Xếp Bài

  Quyền Sử Dụng
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is Mở
  Smilies đang Mở
  [IMG] đang Mở
  HTML đang Tắt

  Chuyển đến