View Single Post
  #2  
Old 10-11-2018, 09:14 AM
Conquest312's Avatar
Conquest312 Conquest312 is offline
BaDoYao Các Phổ Sái
 • Đang chơi: NTS 980x
 • Server: 6
 • Tên nhân vật: Conquest
 •   Level: 36 [LevelLevelLevelLevel]
  Sức sống: 88 / 884
  Hoạt động: 639 / 25740
  Kinh nghiệm: 37%

  Tham gia: Apr 2011
  Tổng số bài gởi: 1,917
  Thanks: 129
  Thanked 2,140 Times in 833 Posts
  TSĐ: 528,426
  Conquest312 is on a distinguished road

  Huy hiệu của tôi

  Default

  Cấu trúc các Thông tin

  1. Cấu trúc thông tin map:
  - 2 cặp số quy định ID map (ví dụ: 3C 00)
  - 07 50 72 65 32 32 32 33 2E 62 6D 70
  - Hàng loạt số 00 cho đến con số quy định số lượng Npc có trong map.
  2. Cấu trúc thông tin Npc có trong map:
  - 2 cặp số quy định số lượng Npc có trong map.
  - 00 00 01 đến EC FF FF FF EC FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 EC FF FF FF EC FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 hoặc 05 là 1 Npc
  - Các Npc tiếp theo cũng tương tự vậy.
  3. Cấu trúc thông tin Item có trong map:
  - 3 cặp số quy định số lượng item có trong map (ví dụ: 00 00 05)
  - 13 cặp số quy định 1 item. Ví dụ: 00 01 08 A8 2D 09 00 00 B9 04 00 00 03
  - Nếu có 5 item thì phải có 5 dòng như trên.
  4. Cấu trúc thông tin warp map:
  - 3 cặp số quy định có bao nhiêu điểm sáng (warp) trong map. Ví dụ: 00 0F 00
  - 26 cặp số quy định vị trí đầu tiên. Ví dụ: 01 00 01 00 01 04 00 00 00 53 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 5C 00 80 06
  - Lần lượt đủ số lượng quy định ở trên là xong
  5. Cấu trúc thông tin khung thoại trong map:
  - 4 cặp số quy định số lượng khung thoại trong map. Ví dụ: 00 00 36 00
  - 8 cặp số quy định ID Dialog của khung thoại. Ví dụ: 01 00 F7 FF 06 02 04 00, 06: quy định có 6 dòng
  - 5 cặp số quy định 1 dòng talk. Ví dụ: BC 27 01 01 01 BC 27 là ID talk
  - Đủ 6 dòng talk cho khung thoại ví dụ trên là xong 1 khung thoại.
  - Đủ 00 00 36 00 // Có 54 khung thoại là xong phần khung thoại.
  (Còn tiếp)
  Tài sản của Conquest312
  Quan Vũ reborn 2 Trương Phi reborn 2 Triệu Vân reborn 2 Hoàng Trung reborn 2 Mã Siêu reborn 2 Lưu Bị reborn 2 Bàng Thống reborn 2 Gia Cát Lượng reborn 2

  thay đổi nội dung bởi: Conquest312, 10-11-2018 lúc 09:50 AM
  Trả Lời Với Trích Dẫn