TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Lỗi exbot (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=17856)

Terron 26-06-2013 07:33 AM

Lỗi exbot
 
Cho e hỏi tại sao khi vào exbot thì nó hiện cái bảng
https://lh6.googleusercontent.com/-W...S-Untitled.png
Nhấn OK thì nó ra thế này @@
https://lh3.googleusercontent.com/-g...n4/s0/TS-1.png
Ai giải thích hộ e với. Làm sao mới vào đc exbot đây. E dùng win7

truong_ant 26-06-2013 07:35 AM

Tải file support về đi bạn, trong topic HD có đó.

NaraShikamaru 26-06-2013 07:45 AM

Cái này đã hướng dẫn rất kỹ trong topic download ex rồi mà bao nhiêu bạn không chịu đọc, không chịu tìm rồi lập topic.
Topic sẽ closed sau 24h.


Xin thông báo, bây giờ là 05:27 AM