TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Extremebot (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   CHo em hỏi cái lỗi này với ! (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=14502)

tienap 12-09-2012 12:10 PM

CHo em hỏi cái lỗi này với !
 
Tình hình là khi em bot 3 char dc 1 lúc lâu ( vài tiếng ) nó báo lỗi " Run time error "40006" và khi em treo 5 char thì ko thể login thành công 5 char, chủ pt ít login dc và cũng bị lỗi như khi treo 3 char

maketing 12-09-2012 12:13 PM

ser full không login dc - login xong dis - dis xong login - lặp đi lặp lại => error

heobeomap 12-09-2012 12:34 PM

Cái này do sever của bạn full nên bị đis ra, đợi 1 lúc rồi login lại là đc ak ^^


Xin thông báo, bây giờ là 05:07 AM