TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Từ Châu 15000 (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Chỉ có Cam Hưng Bá (TS Thu Phí) (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=615)

Conquest312 29-04-2011 12:53 PM

Chỉ có Cam Hưng Bá (TS Thu Phí)
 
Tên Q: Chỉ có Cam Hưng Bá
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hoàn Thành đại chiến
Khu vực:Từ Châu, trại Nhu Tu
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.8%, tùy trường hợp nhận được Cam Hưng Bá (atk +31, agi +4, lv50); Đề hồ đơn x15
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến trại Nhu Tu (Nai Thuần Ô) phía dưới nói chuyện Tôn Quyền 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Động đá Nai Thuần Chung Vũ (phía tay phải) tọa độ 2226-2246 xảy ra đối thoại, chiến đấu Trương Liêu, Điển binh tào x9.
3. Thắng lợi quay về nói chuyện Tôn Quyền, sau đó đến quan trướng nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm Rượu Kinh sở (Binh Giang Lăng/ Binh Nam Quận) và Thịt dê khô (khách sạn Từ châu) mỗi thứ 20 cái.
4. Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm 5 cái Bạch nga lệnh (bên ngoài dinh Cam Ninh, đại trướng Nhu Tu, Nhu Tu Tào doanh...). Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý giúp đỡ.
5. Đến Nhu Tu Tào Doanh (góc 2h hồ Nai Thuần Ô) tọa độ 342-855 xảy ra đối thoại, sau đó đi vòng quanh doanh trại gặp và chiến đấu 10 trận với quân Tào.

630-500 Điển Mãn, Quách Chuẩn, thượng tướng x5
1100-350 Xích chiêu, thượng tướng x5
850-150 Công Tôn Tập, thượng tướng x6
1200-700 thượng tướng x10
900-850 Tào Tương, Lạc Tiến, thượng tướng x6
800-550 Trình Dục, Tuân Úc, thượng tướng x6
400-400 Hạ Hầu Đôn, thượng tướng x6, tăng viện thượng tướng x1
50-500 Vương Song, thượng tướng x8, tiếp viện thượng tướng x2
350-850 Thôi Diễm, thượng tướng x5
250-200 Hứa Chử, Từ Hoảng, thượng tướng x8, tiếp viện Tào Tháo, thượng tướng x2
6. Thắng lợi đi lại gần 322-835 xảy ra đối thoại, sau đó quay lại nói chuyện Tôn Quyền hoàn thành nhiệm vụ.

ngocbaonguyen 06-01-2012 09:48 AM

bổ sung bước 1: đối thoại với Tôn Quyền ở trại xong ta phải chạy thẳng xuống góc tay trái của người chơi qua map mới, xuống cuối góc phải đối thoại với tôn quyền sau đó mới vào hang động.
Đánh 1 trận rồi quay về Tôn Quyền ở map thứ 2

JimmyAnh 02-02-2014 06:53 PM

http://imagizer.imageshack.us/v2/102...0/543/pa5f.png

GEMINI 05-02-2014 07:06 PM

Q này sau khi nc Tôn Quyền thì nó bảo vào hang động
Đi vào hang động thì ko có xảy ra nc các pác ơi
Cũng ko hiện ra hình bánh bao ngay toạn độ đó nữa
Ai biết chỉ giúp ... thanks

ditlathui 28-05-2014 06:07 PM

CHB giao dich không được nữa hã mấy pác

anhhunh 17-09-2014 08:28 PM

thịt dê khô sao mình hok thấy bán trong khách sạn từ châu vậy bạn

convoigiay 24-02-2015 12:28 PM

tsBDY fix rồi,ra toàn Võ di hương.chán luôn.

DoiLyCu 27-10-2015 03:05 PM

lục banh cái trại chỉ đc 4 cái lông bạch nga lệnh....kiểu này phải đợi thêm 10 phút để nó ra thêm long nữa....chán ghế =.="


Xin thông báo, bây giờ là 08:37 PM